قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۵۵

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۵۵: هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی‌، آن را به اجاره‌ واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می‌گذارد استفاده کند دراحتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال‌الاجاره‌ای که به ‌موجب سند رسمی یا قرارداد می‌پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم می‌گردد از کل ‌مال ‌الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد.

مجله اقتصادی تحلیلک (قوانین مالیاتی)

نوشته های مرتبط

بخشنامه مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۷ در کمک‌های شهرداری‌ها به سازمان‌های وابسته

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۰۴

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۶۹ مکرر

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید