قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۵۹

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۵۹: نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ‌مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات ‌می‌باشد.

تبصره ۱ ـ چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین‌ نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه ‌مالیات خواهد بود.
تبصره ۲ ـ حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است ازحق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت ‌تجاری محل‌.

مجله اقتصادی تحلیلک (قوانین مالیاتی)

نوشته های مرتبط

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۵۳

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۱۳

محمد مهدیان

دلایل عدم پذیرش فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید