قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۶۱

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۶۱: در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام ‌نمی‌شود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل درمحاسبه مالیات ملاک عمل خواهد بود و به طور کلی برای املاکی‌که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیکترین ‌محل مشابه مناط اعتبار می‌باشد.

مجله اقتصادی تحلیلک (قوانین مالیاتی)

نوشته های مرتبط

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۱۷

محمد مهدیان

دانستنی ها و برخی نکات اظهارنامه مالیات بر اجاره املاک

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید