قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۶۳

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۶۳: نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام می‌شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات ‌مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی ‌املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین‌، هر دو ملک باشند هریک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال ‌قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.

 

مجله اقتصادی تحلیلک (قوانین مالیاتی)

نوشته های مرتبط

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۱۶

محمد مهدیان

بخشنامه مالیاتی در خصوص ابلاغ ارزش معاملاتی املاک سال ۱۳۹۹

محمد مهدیان

بخشنامه مالیاتی در خصوص حق تمبر بروات اسنادی / ارزی

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید