قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۶۶

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۶۶: در صورتی که انتقال‌ گیرنده دولت یا شهرداریها یا موسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک به ‌وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک ‌انتقال داده می‌شود چنانچه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش ‌معاملاتی باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده (۵۹) این قانون ‌بهای مذکور در سند به جای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب ‌مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

مجله اقتصادی تحلیلک (قوانین مالیاتی)

بخوانید!  نحوه تعیین مالیات اینفلوئنسر‌ها/ فعالیت تبلیغاتی مشمول مالیات می شود

نوشته های مرتبط

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۴۳

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۲۴

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۷۹

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید