قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۶۷

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۶۷: فسخ معاملات قطعی املاک براساس حکم مراجع‌ قضایی به‌ طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به‌عنوان معامله جدید مشمول ‌مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

 

مجله اقتصادی تحلیلک (قوانین مالیاتی)

نوشته های مرتبط

اصلاح دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده ۱۳۲ ق.م.م

محمد مهدیان

ترتیبات صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم

محمد مهدیان

مالیات ارزش افزوده قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید