قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۷۲

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۷۲: در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مودی ‌معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به‌درخواست مودی و تأیید دفتر اسناد رسمی مربوط‌، مبنی بر عدم‌ ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی ‌مالیات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را از محل وصولی‌ جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده در مورد استرداد مالیات‌های مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیزجاری خواهد بود.

مجله اقتصادی تحلیلک (قوانین مالیاتی)

بخوانید!  نحوه تعیین مالیات اینفلوئنسر‌ها/ فعالیت تبلیغاتی مشمول مالیات می شود

نوشته های مرتبط

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۸۳

محمد مهدیان

بخشنامه مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۸/۷ در کمک‌های شهرداری‌ها به سازمان‌های وابسته

محمد مهدیان

مالیات تکلیفی و انواع آن در قانون مالیات‌های مستقیم

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید