قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۷۵

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۷۵: از نظر مالیاتی مستأجرین املاک اوقافی اعم از این که ‌اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه‌ مشمول مقررات این فصل خواهند بود.

تبصره ۱ ـ در محاسبه مالیات این‌گونه مودیان تاریخ اجاره به ‌جای تاریخ تملک منظور خواهد شد.

تبصره ۲ ـ حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستأجر واگذار می‌شود مانع اجرای تبصره ۷ ماده ۵۳ این قانون نخواهد بود.

 

مجله اقتصادی تحلیلک (قوانین مالیاتی)

نوشته های مرتبط

جرائم مالیاتی قانون مالیات های مستقیم در خصوص صاحبان مشاغل اشخاص حقیقی

محمد مهدیان

دلایل عدم پذیرش درخواست تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م عملکرد ۱۳۹۸ (بخش دوم)

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۶۰

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید