قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۷۶

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۷۶: در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده (۵۲) این قانون حسب مورد مشمول مواد (۵۹) یا (۷۷) باشد، وجه دیگری بابت مالیات، بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.(۱)


توضیحات:

  1. به موجب بند ۱۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، متن ماده (۷۶) قانون اصلاح ­شد.
    “ماده ۷۶ قانون مالیات های مستقیم در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده (۵۲) این قانون طبق مقررات این فصل مشمول مالیات، به شرح ماده (۵۹) این قانون باشد، وجه دیگری بابت مالیات، بر درآمد نقل و انتقال‌ مزبور مطالبه نخواهد شد.”

 

مجله اقتصادی تحلیلک (قوانین مالیاتی)

بخوانید!  نحوه تعیین مالیات اینفلوئنسر‌ها/ فعالیت تبلیغاتی مشمول مالیات می شود

نوشته های مرتبط

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۵

محمد مهدیان

نکاتی پیرامون مالیات بر ارث و جدول نرخ پرداخت مالیات

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۲۱

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید