قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۸۰

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۸۰: مودیان موضوع این فصل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی ‌خود را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می‌گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری ‌محل و نیز مودیان موضوع ماده ۷۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام ‌مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.

تبصره ۱ ـ در مواردی که معاملات موضوع ماده۵۲ این قانون ‌به موجب اسناد رسمی انجام می‌گیرد، مودی مکلف است قبل از انجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هریک از مالیات‌های مندرج در ماده ۱۸۷ این قانون را به تفکیک به اداره امور ‌مالیاتی ذیربط اعلام دارد. این اعلام، به استثنای مواردی که موجر تغییر ننموده، به منزله انجام تکالیف مقرر در متن این ماده می‌باشد.

تبصره ۲ ـ در مواردی که معاملات موضوع این فصل به ‌موجب اسناد رسمی انجام نمی‌گیرد، انتقال گیرنده مکلف است ‌مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله کتبا به اداره امور مالیاتی ‌محل وقوع ملک اطلاع دهد.

 

مجله اقتصادی تحلیلک (قوانین مالیاتی)

بخوانید!  نحوه تعیین مالیات اینفلوئنسر‌ها/ فعالیت تبلیغاتی مشمول مالیات می شود

نوشته های مرتبط

بخشنامه مالیاتی در خصوص نحوه محاسبه عوارض آلایندگی

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۹۰

محمد مهدیان

در مجمع عمومی عادی سالانه بانک کشاورزی بر حمایت دولت از توسعه بخش کشاورزی تاکید کرد

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید