بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی در خصوص ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی

بخشنامه مالیاتی در خصوص ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی

تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۳۰/۹۸/۶۰ مورخ  ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دسته: ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی … مصوب ۱۳۹۱

موضوع: ابلاغ اصلاحیه تصویب نامه شماره ۵۳۹۷۰/ت۵۲۴۰۶ هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ هیأت وزیران در خصوص تجدید ارزیابی داراییها

پیرو بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۴۲۸۳/د مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۶۶۰۶۶/ت ۵۶۵۴۵هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ هیأت وزیران در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره ۵۳۹۷۰/ت۵۲۴۰۶ هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ هیأت وزیران موضوع آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی … مصوب ۱۳۹۱ جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد.

 

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

تاریخ اجرا: وفق بخشنامه  – مدت اجرا: نامحدود – مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
بخشنامه مالیاتی، و دستورالعمل‌های منسوخ (شماره و تاریخ): ندارد

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

نوشته های مرتبط

بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۸/۳ در خصوص شرکتهای پذیرفته شده در بورس

محمد مهدیان

بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۵ در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم

محمد مهدیان

بخشنامه مالیاتی ابلاغ دادنامه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ دیوان عدالت اداری

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید