بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی در خصوص ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی

بخشنامه مالیاتی در خصوص ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی

تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۳۰/۹۸/۶۰ مورخ  ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دسته: ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی … مصوب ۱۳۹۱

موضوع: ابلاغ اصلاحیه تصویب نامه شماره ۵۳۹۷۰/ت۵۲۴۰۶ هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ هیأت وزیران در خصوص تجدید ارزیابی داراییها

پیرو بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۴۲۸۳/د مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۶۶۰۶۶/ت ۵۶۵۴۵هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ هیأت وزیران در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره ۵۳۹۷۰/ت۵۲۴۰۶ هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ هیأت وزیران موضوع آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی … مصوب ۱۳۹۱ جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد.

 

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

تاریخ اجرا: وفق بخشنامه  – مدت اجرا: نامحدود – مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
بخشنامه مالیاتی، و دستورالعمل‌های منسوخ (شماره و تاریخ): ندارد

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  بخشنامه مالیاتی در خصوص ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری

نوشته های مرتبط

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

محمد مهدیان

بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۶ در خصوص احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۸

محمد مهدیان

بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴ در خصوص ابلاغ معافیت های مالیاتی حقوق ۱۳۹۸

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید