بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی در خصوص رفع ابهام در نحوه محاسبه مالیات بر ارث امتیاز فیش حج

نحوه محاسبه مالیات بر ارث امتیاز فیش حج

تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۴۶ مورخ  ۱۳۹۸/۰۵/۲۸

دسته: بندهای (۱) و (۳) ماده ۱۷ ق.م.م

موضوع: رفع ابهام در خصوص محاسبه مالیات بر ارث امتیاز فیش حج

با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح‌شده در خصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارث “امتیاز فیش حج” در قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ بدین‌وسیله اعلام می‌دارد:

نظر به اینکه ارزش “امتیاز فیش حج” ناشی از دو قسمت مجزا ازجمله مبالغ پرداختی متوفی سپرده شده در حساب مربوط و سودهای ناشی از آن و تفاوت قیمت میزان سپرده با ارزش امتیاز مربوط می‌باشد بنابراین آن بخش از “امتیاز فیش حج” که در قالب سپرده‌گذاری نزد بانک بوده و به آن سود نیز تعلق می‌گیرد اعم از اصل سپرده و سود آن تا زمان انتقال، از مصادیق اموال و دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده ۱۷ قانون مزبور و بخشی از امتیاز مذکور که مازاد بر ارزش سپرده‌گذاری و سود آن است، از مصادیق اموال و حقوق مالی موضوع بند (۳) ماده ۱۷ قانون یادشده می‌باشد.

لازم به ذکر است در خصوص “فیش حج واجب” درصورتی‌که سفر حج واجب توسط یکی از وراث یا نایب یا اجیر به نیابت از متوفی انجام شود، “فیش حج واجب” از شمول مالیات بر ارث خارج خواهد بود.

امید علی پارسا

رئیس کل

 

تاریخ اجرا: ۱۳۹۵/۱/۱ – مدت اجرا: مطابق بخشنامه – مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
بخشنامه مالیاتی و دستورالعمل‌های منسوخ (شماره و تاریخ): ندارد

 

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  بخشنامه مالیاتی اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده (149) اصلاحی ق.م.م

نوشته های مرتبط

بخشنامه مالیاتی ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری در رد ابطال بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۳۱

محمد مهدیان

بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۷/۱۱۵ در خصوص تاریخ اثر آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

محمد مهدیان

بخشنامه مالیاتی در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۷۳۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۰۴

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید