عناوین : مالیات

راهکارهای مالیاتی

دانستنی ها و برخی نکات اظهارنامه مالیات بر اجاره املاک

محمد مهدیان
با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک یا همان مالیات اجاره مستغلات، لازم است با برخی از نکات مهم در خصوص اطلاعات مندرج در این اظهارنامه...
بخشنامه ها

ارسال توافقنامه نسخه الکترونیکی سفته (ویژه تسهیلات کرونایی)

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۵۲ مورخ  ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ دسته: ماده ۵۰ ق.م.م موضوع: ارسال توافقنامه نسخه الکترونیکی سفته (ویژه تسهیلات کرونایی) نظر به اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در سیاست گذاری امور کلی...
بخشنامه ها

تصویب نامه شماره ۱۹۱۸۶ هیئت وزیران موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ق.م.م

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۵۱ مورخ  ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ دسته: مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ق.م.م موضوع: تصویب نامه شماره ۱۹۱۸۶/ت۵۷۶۶۰هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ هیئت محترم وزیران به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۹۱۸۶/ت۵۷۶۶۰هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ هیئت...
راهکارهای مالیاتی مالیات

فراخوان مشمولان مرحله هشتم اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده

محمد مهدیان
پیشتر سازمان مالیاتی در مجموع مشاغل مختلفی را در هفت فراخوان مشمول مالیات بر ارزش افزوده کرد. به تازگی فراخوان هشتم نیز صورت گرفت و در این فراخوان صاحبان جایگاه های سوخت نیز به جمع...
راهکارهای مالیاتی

تکالیف مؤدیان پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی

محمد مهدیان
تفکرات و دیدگاه های متفاوتی در خصوص اقدامات لازم پس از ارائه اظهارنامه وجود دارد که برخی از آنها نادرست و برخی دیگر مورد توجه مؤدیان قرار نمی گیرد....
راهکارهای مالیاتی

تفاوت اظهارنامه مالیاتی و فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم

محمد مهدیان
گاهاً شنیده می شود که این فرم را تحت عنوان اظهارنامه تبصره 100 در نظر گرفته و به عبارت دیگر تفاوتی میان این فرم و اظهارنامه مالیاتی قائل نیستند و این در حالی است که...
بخشنامه ها

ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۸ املاک شهر تهران

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۵۰ مورخ  ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ دسته: ماده ۵۴ ق.م.م موضوع: ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۸ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) در اجرای مقررات ماده ۵۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم...
بخشنامه ها

ابلاغ بند ۲ مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۴۹ مورخ  ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ دسته: بند (۲) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ موضوع: ابلاغ بند (۲) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی...
راهکارهای مالیاتی

مالیات مقطوع عملکرد ۱۳۹۸ مشاغل در قالب فرم تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م

محمد مهدیان
بر اساس ماده 100 ق.م.م و تبصره آن به سازمان امور مالیاتی این اختیار داده شده است تا سالانه برخی از فعالیت های شغلی را که میزان فروش آنها تا حد مشخصی بوده از ارائه...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی در خصوص سود تفاوت نرخ تسعیر ارز

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۴۷ مورخ  ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ دسته: مواد (۱۴۱) قانون مالیات های مستقیم و (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۶...