دوشنبه/ 3 آبان / 1400

دسته بندی: مالیات

انواع مالیات در آمریکا

آشنایی با انواع مالیات در آمریکا

بررسی و الگوبرداری از نظام های مالیاتی کشورهای توسعه یافته امکان ایجاد کارایی بهتر و تعیین مسیر و قوانین صحیح را ایجاد می کند. البته الگوبرداری به معنی کپی برداری نباید باشد بلکه ساختار مالیاتی سایر کشورها برای اجرا نیازمند بومی سازی و ایجاد سازگاری با شرایط داخلی کشور را دارد.

روش های محاسبه مالیات اجاره املاک

انواع روش های محاسبه مالیات اجاره املاک

مودیان مالیاتی صاحب درآمد اجاره املاک مکلفند در موعد مقرر شده در قانون (در حالت عادی پایان تیرماه سال بعد از اتمام سال مالیاتی) نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود اقدام نمایند.

مهلت پرداخت مالیات

مهلت پرداخت مالیات اظهارنامه و برگه های مالیاتی

عدم آشنایی با مهلت پرداخت مالیات و همچنین قوانین و ضوابط مربوط به این حوزه باعث شده تا بر اساس عدم آگاهی، مؤدیان مالیاتی مشمول جرائم مالیاتی دیرکرد در پرداخت مالیات گردند. لذا از آنجایی که این امر از اهمیت بالایی برخوردار است، در این مطلب با این موارد آشنا خواهیم شد.

سامانه های الکترونیکی مالیاتی

آشنایی با انواع سامانه های الکترونیکی مالیاتی

بسیاری از تکالیف مالیاتی همچون ثبت نام، اظهارنامه مالیاتی و … مؤدیان که به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه های مالیاتی صورت می پذیرد از پیچیدگی زیادی برخوردار نبوده و کلیه مشمولین نظام مالیات ها امکان یادگیری و استفاده از این سامانه ها را دارند.

مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی سال 99 مشاغل و ارزش افزوده های 1400

مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی سال 99 و ارزش افزوده 1400

آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی سال 99 همانند سال های گذشته یکی از مهم ترین تاریخ های حساس برای صاحبان درآمد مشاغل، اشخاص حقوقی، صاحبان درآمد اجاره املاک و مشمولین نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده است. بر همین اساس و با توجه به تغییرات صورت گرفته درباره آخرین مهلت اظهارنامه مالیاتی 99 و 1400 در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

اظهارنامه مالیاتی 99 مشاغل حقیقی

هرآنچه باید از اظهارنامه مالیاتی 99 مشاغل حقیقی بدانید

با نزدیک شدن به اواخر خرداد ماه، مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی 99 مشاغل حقیقی نیز رو به اتمام است. صاحبان مشاغلی که در سال 1399 دارای فعالیت شغلی بوده اند تا پایان این ماه مهلت دارند تا نسبت به ثبت اظهارنامه مالیاتی خود اقدام نمایند.

دانلود اظهارنامه مالیاتی 99 (فرم خام اظهارنامه مالیاتی)

دانلود اظهارنامه مالیاتی 99 (فرم خام اظهارنامه مالیاتی)

از آنجا که تسلیم اظهارنامه مالیاتی نیاز به دقت دارد و در صورت بروز اشتباه و پس از گذشت مهلت اصلاح (30 روز از تاریخ تسلیم اظهارنامه) امکان ویرایش آن وجود ندارد، بنابراین تهیه یک پیش نویس به منظور آمادگی ثبت اظهارنامه یک لازمه است. به همین منظور در این مقاله قصد داریم فرم اظهارنامه های مالیاتی 99 را جهت استفاده قرار دهیم.

نمونه اظهارنامه مالیاتی مشاغل، ارزش افزوده و تمکین

نمونه اظهارنامه مالیاتی مشاغل، ارزش افزوده و تمکین

از آنجا که بیشتر مشاغل به جهت میزان درآمد در گروه سوم آیین نامه ماده 95 ق.م.م قرار می گیرند، شاید این نمونه اظهارنامه مالیاتی از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. این اظهارنامه تعداد صفحات و اطلاعات کمتری نسبت به گروه های دوم و سوم را در بر می گیرد.

قانون مالیات خانه های خالی

قانون مالیات خانه های خالی و نکات مهم مربوطه

تفکر اصلی قانون گذاران برای وضع مالیات و جریمه های سنگین در قانون مالیات خانه های خالی کمک به اقشار سطح متوسط و پایین جامعه برای خرید و قیمت اجاره ملک است. بنابراین این قانون به این امر کمک شایانی خواهد کرد. در ادامه به برخی از نکات مربوط به این قانون خواهیم پرداخت.

انواع مالیات در آمریکا

آشنایی با انواع مالیات در آمریکا

بررسی و الگوبرداری از نظام های مالیاتی کشورهای توسعه یافته امکان ایجاد کارایی بهتر و تعیین مسیر و قوانین صحیح را ایجاد می کند. البته الگوبرداری به معنی کپی برداری نباید باشد بلکه ساختار مالیاتی سایر کشورها برای اجرا نیازمند بومی سازی و ایجاد سازگاری با شرایط داخلی کشور را دارد.

روش های محاسبه مالیات اجاره املاک

انواع روش های محاسبه مالیات اجاره املاک

مودیان مالیاتی صاحب درآمد اجاره املاک مکلفند در موعد مقرر شده در قانون (در حالت عادی پایان تیرماه سال بعد از اتمام سال مالیاتی) نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود اقدام نمایند.

مهلت پرداخت مالیات

مهلت پرداخت مالیات اظهارنامه و برگه های مالیاتی

عدم آشنایی با مهلت پرداخت مالیات و همچنین قوانین و ضوابط مربوط به این حوزه باعث شده تا بر اساس عدم آگاهی، مؤدیان مالیاتی مشمول جرائم مالیاتی دیرکرد در پرداخت مالیات گردند. لذا از آنجایی که این امر از اهمیت بالایی برخوردار است، در این مطلب با این موارد آشنا خواهیم شد.

سامانه های الکترونیکی مالیاتی

آشنایی با انواع سامانه های الکترونیکی مالیاتی

بسیاری از تکالیف مالیاتی همچون ثبت نام، اظهارنامه مالیاتی و … مؤدیان که به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه های مالیاتی صورت می پذیرد از پیچیدگی زیادی برخوردار نبوده و کلیه مشمولین نظام مالیات ها امکان یادگیری و استفاده از این سامانه ها را دارند.

مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی سال 99 مشاغل و ارزش افزوده های 1400

مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی سال 99 و ارزش افزوده 1400

آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی سال 99 همانند سال های گذشته یکی از مهم ترین تاریخ های حساس برای صاحبان درآمد مشاغل، اشخاص حقوقی، صاحبان درآمد اجاره املاک و مشمولین نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده است. بر همین اساس و با توجه به تغییرات صورت گرفته درباره آخرین مهلت اظهارنامه مالیاتی 99 و 1400 در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

اظهارنامه مالیاتی 99 مشاغل حقیقی

هرآنچه باید از اظهارنامه مالیاتی 99 مشاغل حقیقی بدانید

با نزدیک شدن به اواخر خرداد ماه، مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی 99 مشاغل حقیقی نیز رو به اتمام است. صاحبان مشاغلی که در سال 1399 دارای فعالیت شغلی بوده اند تا پایان این ماه مهلت دارند تا نسبت به ثبت اظهارنامه مالیاتی خود اقدام نمایند.

دانلود اظهارنامه مالیاتی 99 (فرم خام اظهارنامه مالیاتی)

دانلود اظهارنامه مالیاتی 99 (فرم خام اظهارنامه مالیاتی)

از آنجا که تسلیم اظهارنامه مالیاتی نیاز به دقت دارد و در صورت بروز اشتباه و پس از گذشت مهلت اصلاح (30 روز از تاریخ تسلیم اظهارنامه) امکان ویرایش آن وجود ندارد، بنابراین تهیه یک پیش نویس به منظور آمادگی ثبت اظهارنامه یک لازمه است. به همین منظور در این مقاله قصد داریم فرم اظهارنامه های مالیاتی 99 را جهت استفاده قرار دهیم.

نمونه اظهارنامه مالیاتی مشاغل، ارزش افزوده و تمکین

نمونه اظهارنامه مالیاتی مشاغل، ارزش افزوده و تمکین

از آنجا که بیشتر مشاغل به جهت میزان درآمد در گروه سوم آیین نامه ماده 95 ق.م.م قرار می گیرند، شاید این نمونه اظهارنامه مالیاتی از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. این اظهارنامه تعداد صفحات و اطلاعات کمتری نسبت به گروه های دوم و سوم را در بر می گیرد.

قانون مالیات خانه های خالی

قانون مالیات خانه های خالی و نکات مهم مربوطه

تفکر اصلی قانون گذاران برای وضع مالیات و جریمه های سنگین در قانون مالیات خانه های خالی کمک به اقشار سطح متوسط و پایین جامعه برای خرید و قیمت اجاره ملک است. بنابراین این قانون به این امر کمک شایانی خواهد کرد. در ادامه به برخی از نکات مربوط به این قانون خواهیم پرداخت.

اسکرول به بالا