راهکارهای مالیاتی مالیات

معاف از مالیات بودن سال اول فعالیت، یک تصور اشتباه!!!

معاف از مالیات

معاف از مالیات بودن سال اول، یک تصور اشتباه!

یکی از تصورات غلطی که میان برخی از صاحبان مشاغل و مؤدیان مالیاتی وجود دارد، معاف از مالیات بودن فعالیت‌های کسبی در سال اول آن‌ها می‌باشد. این موضوع که گاهی منجر به اشتباهاتی از سوی مؤدیان از قبیل عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی می‌گردد، تبعات سنگینی ازجمله عدم امکان بهره‌مندی از معافیت سالانه ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم و جرائم مالیاتی غیرقابل بخشودگی را برای آنان در بردارد.

مالیات صاحبان مشاغل برمبنای درآمد سالانه

بر اساس ماده ۱ قانون مالیات های مستقیم هر شخص حقیقی / حقوقی نسبت به کلیه درآمدهای حاصله در ایران یا خارج از ایران مشمول پرداخت مالیات می‌باشد و همان‌طور که از متن صریح قانون مشخص است، مالیات صرفاً بر مبنای کسب درآمد بوده و تفاوتی میان سال اول فعالیت و سال‌های بعد وجود ندارد. هرچند این نکته که عموماً درآمد اشخاص حقیقی / حقوقی در سال اول به دلایل مختلف قطعاً با درآمدهای سال‌های آتی آن برابری نمی‌کند و این نکته موردتوجه سازمان امور مالیاتی نیز می‌باشد، اما این موضوع با معاف بودن کلیه فعالیت‌های شغلی از پرداخت مالیات در سال اول مغایر است.

به‌عنوان‌مثال فعالیت صنفی را در نظر بگیرید که در سال اول فعالیت، درآمد سالانه آن ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می‌باشد و از سوی دیگر یک واحد صنفی دیگر دارای درآمد ۵۰۰،۰۰۰۰،۰۰۰ ریال در سال اول فعالیت خود می‌باشد. همان‌طور که مشخص است درآمد سال اول این دو واحد صنفی باهم مغایر است و بنابراین نمی‌توان به‌صورت یک قاعده کلی کلیه فعالیت‌ها و درآمدهای سال اول را معاف از مالیات، قلمداد کرد.

بخوانید!  نحوه تعیین مالیات اینفلوئنسر‌ها/ فعالیت تبلیغاتی مشمول مالیات می شود

البته ازآنجاکه مالیات بر مبنای درآمد می‌باشد ممکن یک فعالیت‌های شغلی بسته به میزان درآمد و مدت فعالیت نه‌تنها در سال اول بلکه در سال‌های دیگر فعالیت نیز معاف از مالیات، باشد اما توجه به این نکته حائز اهمیت است که این امر تنها زمانی میسر است که اظهارنامه مالیاتی توسط مؤدی ارائه گردیده و درآمد مشمول (سود خالص) سالانه وی بر اساس مدارک موجود و یا تشخیص کادر مالیاتی کمتر از میزان معافیت مالیاتی سالانه اعلام‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی باشد.

پس نباید فراموش کرد که ارائه اظهارنامه مالیاتی برای هر سال مالی (ابتدای فروردین لغایت پایان اسفندماه همان سال) حتی برای کمترین مدت فعالیت (یک روز) و آمادگی پرداخت مالیات در سال اول فعالیت شغلی (در صورت داشتن درآمد بیشتر از سقف معافیت) دو موضوعی است که هر فرد در شروع فعالیت صنفی خود باید آن را مدنظر قرار دهد.

 

مجله اقتصادی تحلیلک

نوشته های مرتبط

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۰۰

محمد مهدیان

بخشنامه مالیاتی در خصوص در خصوص تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۸۴

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید