راهکارهای مالیاتی مالیات

درآمدها و فعالیت های معاف از مالیات بدون پیش شرط ارائه اظهارنامه

درآمدها و فعالیت های معاف از مالیات بدون پیش شرط ارائه اظهارنامه

قوانین مالیاتی متنوعی وجود دارد که بخشی و یا کل درآمد و هزینه های صاحبان درآمد در یک سال مالیاتی را از مالیات معاف می گرداند. برخی از این قوانین در خصوص مشاغل مختلف بوده و برخی دیگر بنا به نوع درآمد و یا هزینه صورت گرفته تقسیم بندی می شوند.

تا پیش از سال ۱۳۹۴ و اصلاحات صورت گرفته در خصوص قانون مالیات های مستقیم تنها شرط بهره مندی از معافیت های مالیاتی ارائه اظهارنامه مالیاتی بود اما بر اساس اصلاحات صورت گرفته و از ابتدای سال ۱۳۹۵ برخی از این معافیت های مالیاتی به جهت شفاف سازی گردش های مالی مشروط به ارائه اظهارنامه و اسناد و مدارک حسب نوع شغل، گروه بندی و … گشت.

به موجب تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م، “ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید به‌ جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ عمل می‌شود، شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین است”

اما مشاغلی نیز هستند که صرفاً بر اساس ماهیت ذاتی خود و بدون هیچ پیش شرطی معاف از مالیات بوده و نه تنها الزامی به ارائه اسناد و مدارک درآمد و هزینه نداشته بلکه ارائه اظهارنامه مالیاتی نیز مانع از بهره مندی از شرایط معافیت آنها نمی شود که برخی از آنها در ادامه تبصره ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م به این شکل آمده است:” حکم این تبصره در خصوص مشمولان مواد ( ۱۴۴) و (۱۴۵) و بندهای(الف)، (ب) و (ز) ماده (۱۳۹) این قانون جاری نمی‌باشد.” در جدول زیر این نوع درآمدها و سایر فعالیتهای معاف از مالیات بدون پیش شرط ارائه اظهارنامه را به صورت مختصر معرفی خواهیم کرد.

بخوانید!  نحوه بررسی تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم توسط ادارات مالیاتی

 

ردیف نوع درآمد / فعالیت نوع اشخاص توضیحات و استنادات
۱ فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری و … موضوع ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقیقی قسمت اخیر تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م
۲ موقوفات، نذورات، پذیره و سایر موضوعات بند (الف) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم اشخاص مصرح در بند مزبور قسمت اخیر تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م
۳ کمک ها و هدایای نقدی و سایر موضوعات بند (ب) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم اشخاص مصرح در بند مزبور قسمت اخیر تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م
۴ فعالیت های موضوع بند (ز) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم اشخاص مصرح در بند مزبور قسمت اخیر تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م
۵ جهیزیه، مهریه، جوایز علمی و … موضوع ماده ۱۴۴ قانون مالیات های مستقیم کلیه اشخاص قسمت اخیر تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م
۶ سودهای دریافتی موارد مذکور در ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم کلیه اشخاص قسمت اخیر تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م
۷ درآمد اجاره اشخاص حقیقی تبصره (۱۱) ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم و رای شماره ۱۰-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
۸ معافیت موضوع ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم اشخاص مصرح در ماده مزبور

 

 

امیدواریم مطلب درآمدها و فعالیت های معاف از مالیات بدون پیش شرط ارائه اظهارنامه برای شما مفید بوده باشد.

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

بخشنامه مالیاتی ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری در خصوص تولید کمپوست قارچ خوراکی

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۸

محمد مهدیان

بخشنامه مالیاتی تاییدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید