مجله اینترنتی تحلیلک

چهارشنبه/ 30 خرداد / 1403
Search
Close this search box.
افزایش هوش

آبان 1397

اهمیت کتاب و کتابخوانی

آن یار مهربان / کتاب و کتابخوانی(۲)

اهمیت کتاب و کتابخوانی … اگر به تعریف ساده‌ای از رسانه یعنی مجرایی برای انتقال پیام که در یک سوی آن فرستنده و در دیگر سوی آن گیرنده یا مخاطب قرار دارد، بسنده کنیم آنگاه کتاب را هم می‌توان یک رسانه در نظر گرفت که فرستنده‌ی پیام همان مؤلف یا نویسنده، گیرنده‌ی پیام همان خواننده‌ی متن و خود پیام نیز متن کتاب است. …