عناوین : ادبیات

ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

شادی اتفاقی درونی است؛ مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
شیوانا نیز در کنار اهالی دهکده تلاش می کرد که "روز مهربانی" بهتر از همیشه برگزار شود و لب هایی که روزها متمادی به خنده باز نشده، سرشار از لبخند گردد...
ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

در شبستان شعر کلاسیک همراه با منوچهری دامغانی

زهرا فخرایی
منوچهری دامغانی در نیمه دوم قرن چهارم هجری به دنیا آمد. او در وصف طبیعت بسیار چیره دست است و اشعارش آهنگین و خاص و خواننده هنگام خواندن حس می کند که با آهنگی از...
ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

مانند فانوس باش؛ مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
شیوانا با لبخند به فانوسی که نزدیکش بود اشاره کرد و گفت: در این شب تاریک این فانوس کوچک کار مهمی را انجام می دهد که از راه دور از دست خورشید با آن عظمت...
ادبیات

خاتمة الکتاب گلستان سعدی

محمد زکی زاده
بعد از سپری کردن این مسیر و شصت و پنج مطلب از دیباچه تا باب هشتم در این مطلب که آخرین مطلب درباره گلستان سعدی است به خاتمة الکتاب می پردازیم....
ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

جشن سرآغاز رویش؛ مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
شیوانا که همیشه با تیزبینی حال و هوای شاگردانش را درک می کرد و متوجه روحیه آنها می شد امروز نیز به هر کدام از شاگردانش که نگاه می کرد دقیقا می دانست چه در...
ادبیات

باب هشتم گلستان سعدی / در آداب صحبت (قسمت آخر)

محمد زکی زاده
باب هشتم گلستان سعدی ... حکیمی را پرسیدند: چندین درخت نامور که خدای، عَزَّوَجَلّ، آفریده است و برومند، هیچ یکی را آزاد نخوانند مگر سرو را که ثمره ای ندارد، گویی در این چه حکمت...
ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

 در شبستان شعر معاصر همراه با مهدی اخوان ثالث (م.امید)

زهرا فخرایی
چنین گوید شکسته دل مردی خسته و هراسان، یکی از مردم توس خراسان، ناشادی ملول از هست و نیست، مهدی اخوان ثالث. بیمناک، نومیدی به میم امید مشهور، چاووشی خوان قوافل حسرت و خشم نفرین...
ادبیات

باب هشتم گلستان سعدی / در آداب صحبت (قسمت هشتم)

محمد زکی زاده
باب هشتم گلستان سعدی ... دروغ گفتن به ضربت لازم ماند که اگر نیز جراحت درست شود نشان بماند، چون برادران یوسف، علیه السلام، که به دروغی موسوم شدند نیز به راست گفتن ایشان اعتماد...
ادبیات

باب هشتم گلستان سعدی / در آداب صحبت (قسمت هفتم)

محمد زکی زاده
باب هشتم گلستان سعدی ...خلاف راه صواب است و عکس رای اولوالالباب دار و بگمان خوردن و راه نادیده بی کاروان رفتن. امام مرشد محمد غزالی را، رحمة اللّه علیه، پرسیدند که چگونه رسیدی بدین...
ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

در شبستان شعر معاصر همراه با سهراب سپهری

زهرا فخرایی
شعرهای سهراب سپهری سرشار از تصاویر بکر و زبانی لطیف است و اشعارش تصویرسازی منسجمی دارد. سهراب شاعری توانا و نقاشی هنرمند است که تمام آثارش گنجینه ارزشمندی از تراوشات خلاقانه ذهن اوست....