عناوین : داستان کوتاه

ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

مانند فانوس باش؛ مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
شیوانا با لبخند به فانوسی که نزدیکش بود اشاره کرد و گفت: در این شب تاریک این فانوس کوچک کار مهمی را انجام می دهد که از راه دور از دست خورشید با آن عظمت...
ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

جشن سرآغاز رویش؛ مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
شیوانا که همیشه با تیزبینی حال و هوای شاگردانش را درک می کرد و متوجه روحیه آنها می شد امروز نیز به هر کدام از شاگردانش که نگاه می کرد دقیقا می دانست چه در...
ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

یک تلنگر؛ مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
شیوانا بدون توجه به گریه مرد از او خواست تا به داستانی کوتاه گوش کند و ادامه داد: روزی یکی از فرمانده های شجاع ارتش امپراتور برای جنگ با دشمن به میدان نبرد رفت و...
ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

دوست داشتنی باش؛ مجموعه داستان‌های شیوانا

زهرا فخرایی
مجموعه داستان های شیوانا... شیوانا از کوچه ای می گذشت چشمش به چند پسر بچه افتاد که دور هم جمع شده بودند، یک لحظه یاد روزهای بچگی و دوستانش افتاد، روزهایی که خاطراتش همیشه در...
ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

تهدید باغبان مدرسه؛ مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
مجموعه داستان های شیوانا... شیوانا گفت: آن مرد متوجه ترس و وحشت تو شده است و به همین دلیل توانسته با غلبه بر این ضعفِ تو هر طور که دلش می خواهد با تو برخورد...
ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

نجوای دل؛ مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
مجموعه داستان های شیوانا... شیوانا هم به شکرانه روزی زیبا که سرشار از عطر دل انگیز گلهای بارانی شده بود فارغ از درس و مدرسه ساعاتی را در کنار شاگردانش به تماشا نشستند....
ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

مزد چاه کَن؛ مجموعه داستان‌های شیوانا

زهرا فخرایی
شیوانا گفت: دوستان عزیز! اینجا مدرسه اخلاق است. همه ما می‌بایست الگوی اخلاقی مناسبی برای دیگران باشیم. کار خوب و مجازات خطا هر دو جداگانه محاسبه می‌شوند....
ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

عشق ناب همیشه ناب می ماند؛ مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
شیوانا دست جوان را بالا برد و به شاگردانش گفت: عزیزان من! حرمت این جوان را حفظ کنید، چرا که او برکت مدرسه ماست و وجودش گوهری است از معرفت و مهربانی....
ادبیات داستان کوتاه

ساکت باش و هیچ مگو؛ مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
مجموعه داستان های شیوانا ...چند وقتی بود که دغدغه های زندگی، مجال اینگونه با هم بودن ها را از آنها هم گرفته بود و هر دو دلتنگ گپی دوستانه بودند....
ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه

آرامش برگ را می خواهی یا آرامش سنگ را؛ مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
در ادامه مجموعه داستان های شیوانا به داستانی با عنوان آرامش برگ را میخواهی یا آرامش سنگ را می پردازیم. شیوانا برگی که از شاخه جدا شده بود را از روی زمین برداشت و آن...