پنج‌شنبه/ 27 مرداد / 1401

شرح غزل 495 حافظ / می خواه و گل افشان کن از دهر چه می‌ جویی

غزلیات حافظ