یکشنبه/ 3 بهمن / 1400

شرح غزل 495 حافظ / می خواه و گل افشان کن از دهر چه می‌ جویی

غزلیات حافظ