چهارشنبه/ 9 آذر / 1401
شرح غزل 495 حافظ / می خواه و گل افشان کن از دهر چه می‌ جویی

غزلیات حافظ