چهارشنبه/ 5 مهر / 1402
شرح غزل 495 حافظ / می خواه و گل افشان کن از دهر چه می‌ جویی

غزلیات حافظ