دوشنبه/ 10 مهر / 1402
شرح غزل 5 حافظ دل می‌ رود ز دستم صاحب دلان خدا را

غزلیات حافظ