دوشنبه/ 10 مهر / 1402
شرح غزل 475 حافظ / گفتند خلایق که تویی یوسف ثانی

غزلیات حافظ