دوشنبه/ 10 مهر / 1402
شرح غزل 485 حافظ / ساقیا سایه ابر است و بهار و لب جوی

غزلیات حافظ