مجله اینترنتی تحلیلک

پنجشنبه/ 10 اسفند / 1402
Search
Close this search box.

اسم سگ ماده

در این مقاله، انتخاب‌های زیادی برای اسم سگ ماده به شما معرفی خواهیم کرد که از جمله محبوب‌ترین اسامی هستند. بدون استثنا یکی از این اسامی معرفی شده، با نژاد و نوع سگ شما همخوانی خواهد داشت.

اسم سگ ماده

سگ جدید شما به یک نام و یک هویت برای شخص خودش نیاز دارد. چه یک چیز منحصر به فرد، سنتی یا کاملا عجیب و غریب باشد.

اسم سگ ماده
اسم سگ ماده

در این مقاله، انتخاب‌های زیادی برای اسم سگ ماده به شما معرفی خواهیم کرد که از جمله محبوب‌ترین اسامی هستند.

اسم سگ ماده
اسم سگ ماده

بدون شک یکی از این اسامی معرفی شده، با نژاد و نوع سگ شما همخوانی خواهد داشت. نام کامل بسیار مهم است، اما داشتن یک صاحب سگ مسئولیت‌پذیر نیز به همان اندازه اهمیت دارد.

اسم سگ ماده
اسم سگ ماده

بیشتر بدانیم: با من همانند سگ رفتار کنید.

ابتدا به تعدادی اسم سگ ماده محبوب اشاره خواهیم کرد:

اسم سگ ماده
اسم سگ ماده
۱. Bella بلا ۱۱. Coco کوکو
۲. Lucy لوسی ۱۲. Lily لی لی
۳. Daisy دِیزی ۱۳. Gracie گریس
۴. Molly مالی ۱۴. Roxy راکسی
۵. Maggie مگی ۱۵. Abby اَبی
۶. Lola لولا ۱۶. Zoey زویی
۷. Sophie سوفی ۱۷. Stella استلا
۸. Chloe کلوئی ۱۸. Zoe زوئی
۹. Sadie سِیدی ۱۹. Ginger جینجر
۱۰.Bailey بِیلی ۲۰. Penny پِنی
اسم سگ ماده
اسم سگ ماده

Abbey

اَبی Angel اِینجل
Abbie ابی Annabelle آنابل
Abigail ابیگیل Aspen آسپن
Addie آدی Athena آتینا
Allie آلی Autumn آتن
Amber امبر Ava آوا
اسم سگ ماده
اسم سگ ماده
Baby بِی بی Brandi برندی
Bailey بیلی Brandy برندی
Bebe بِبِی Brooklyn بروکلین
Bella بلا Buffy بوفی
Belle بِلِ Brandi برندی
Betty بِتی Bonnie بانی
Biscuit بیسکت Boo بو
اسم سگ ماده
اسم سگ ماده
Cali کالی Chelsea چلسی
Callie کلی Cheyenne چینی
Candy کندی Chloe کلوئه
Carly کارلی Cinnamon سینامون
Casey کَسی Cleo کلواِ
Cassie کسی Coco کوکو
Chanel چنل Cocoa کوکوا
Charlie چارلی Cookie کوکی
Charlotte شارلوت Cricket کریکت
اسم سگ ماده
اسم سگ ماده
Daisy دیزی Diva دیوا
Dakota داکوتا Dixie دیکسی
Daphne دِیفن Dolce دالچی
Darla دارلا Dolly دالی
Delilah دلیلا Duchess دوشز
Diamond دایمِند Dutchess داچز
اسم سگ ماده
اسم سگ ماده
Ella اِلا Emma اِما
Ellie اِلی Emmy اِمی
Elsa السا Eva اوا
Emily امیلی
اسم سگ ماده
اسم سگ ماده
Faith فِیث Foxy فاکسی
Fiona فیونا Frankie فرانکی

اسم سگ ماده

بیشتر بدانیم: دنیا در نگاه سگ ها

Gabby گبی Goldie گُلدی
Gemma گِما Grace گریس
Georgia جورجیا Gracie گریس
Gia جیا Greta گرِتا
Gidget گیدجت Gypsy جیپسی
Gigi جی جی Ginger جینجر
اسم سگ ماده
اسم سگ ماده
Hailey هِیلی Heidi هِیدی
Haley هِلی Hershey هِرشِی
Hannah هانا Holly هالی
Harley هارلی Honey هانی
Harper هارپر Hope هوپ
Hazel هِیزل
اسم سگ ماده
اسم سگ ماده
Isabella ایزابلا Ivy ایوی
Isabelle ایزابل Izzy ایزی

اسم سگ ماده

Jackie جکی Jersey جرسی
Jade جِید Jessie جسی
Jasmine جاسمین Josie جوزی
Jazzy جِیزی Juno جانو
Jenny جنی
اسم سگ ماده
اسم سگ ماده
Kali کالی Khloe کلوئه
Karma کارما Kiki کیکی
Katie کِیت Kira کایرا
Kaya کایا Koko کوکو
Kayla کایلا Kona کونا
اسم سگ ماده
اسم سگ ماده
Lacey لیسی Liberty لایبرتی
Lacy لیسی Lilly لی لی
Lady لِیدی Lily لی لی
Laila لیلا Lizzie لیزی
Layla لایلا Lizzy لیزی
Leia لیا Lola لوآ
Leila لیلا Lucky لاکی
Lexi لکسی Lucy لوسی
Lexie لکسی Lulu لولو
Libby لایبی Luna لونا
اسم سگ ماده
اسم سگ ماده

بیشتر بخوانیم:‌ واکسن کرونا برای حیوانات

Mabel مِیبل Minnie مینی
Macy مِیسی Missy میسی
Maddie مَدی Misty میستی
Maddy مدی Mitzi میتزی
Madison مدیسون Mocha موچا
Maggie مگی Mollie مولی
Maggie Mae مگی مو Molly مالی
Maisy مِیسی Morgan مورگان
Mandy مَندی Moxie ماکسی
Marley مارلی Muffin موفین
Matilda ماتیلدا Murphy مورفی
Mattie متی Mya میا
Maya مایا Miley مایلی
Mia میا Millie مایلی
Mika میکا Mimi می می
Mila میلا
اسم سگ ماده
اسم سگ ماده
Nala نالا Nina نینا
Nellie نلی Nola نولا
Nikki نیکی

اسم سگ ماده

Olive اولیو Oreo اورئو
Olivia اولیویا
اسم سگ ماده
اسم سگ ماده
Paisley پیسلی Pepper پِپِر
Paris پاریس Phoebe فوبی
Peaches پیچز Piper پیپر
Peanut پینات Pippa پیپا
Pearl پِرل Pixie پیکسی
Pebbles پِبِلز Polly پالی
Penelope پنه لوپه Poppy پاپی
Penny پِنی Precious پِرچِیز
Pumpkin پامکین Princess پرینسس
اسم سگ ماده
اسم سگ ماده
Raven راوِن Rosie رزی
Reese ریس Roxie راکسی
Riley رایلی Roxy راکسی
Rose رُز Ruby روبی
اسم سگ ماده
اسم سگ ماده
Sadie سِیدی Sandy سَندی
Sage یِیج Sara سارا
Sally سالی Sarah سارا
Samantha سامانتا Sasha ساشا
Sammie سامی Sassy ساسی
Sammy سمی Savannah ساوانا
Scarlet اسکارلت Skye اسکای
Scarlett اسکارلت Snickers سینکرز
Scout اسکات Sofie سوفی
Shadow شادو Sophia سوفیا
Sheba شِبا Sophie سوفی
Shelby شِلبی Star استار
Shiloh شیلو Stella استلا
Sierra سیِرا Sugar شوگر
Sissy سی سی Suki سوکی
Sky اسکای Summer سامر
Sunny سانی Sunshine سان شاین

اسم سگ ماده

بیشتر بدانیم: فواید دیدن و نوازش کردن حیوانات

Tasha تاشا Tinkerbell تینکربل
Tess تس Tootsie توتسی
Tessa تِسا Trixie تریکسی
Tilly تیلی

اسم سگ ماده

Violet وایولت

اسم سگ ماده

Willow ویلوو Winnie وینی

اسم سگ ماده

Xena زینا

اسم سگ ماده

Zelda زِلدا Zoe زوئی
Ziva زیوا Zoey زویی
اسم سگ ماده
اسم سگ ماده

اسم سگ ماده ایرانی:

 • آناناس
 • آمانا
 • آسی
 • آسارا
 • آرام
 • آجی
 • آلونی
 • آنا  اسم سگ ماده
 • انوشه
 • بانو
 • بانا
 • بلور
 • بی بی
 • بی بی ناز
 • بانی
 • پشمک
 • مدونا
 • نازارا
 • نیکی
 • نانا
 • ناناز
 • نامین
 • مهناز
 • مهنو
 • ماه
 • ماهی
 • موشی
 • مومی
 • مامی
 • ملوس
 • کیوی
 • دینا
 • سالا
 • سارین
 • مییا
 • میشا
 • میشو
 • میما
 • متین 
  اسم سگ ماده
  اسم سگ ماده

           

 • کاکی
 • دز
 • دریا
 • خرسی
 • جوجو
 • چیچو
 • چوچی
 • ریز
 • زولبیا
 • رنگی
 • مانا
 • ناتان
 • ناتاش
 • نولا
 • نالا
 • تربچه
 • نیلا
 • هدهد
 • جغجغه
 • لی لا
 • گاگا
 • لیدی گاگا
 • لالا
 • لولی
 • لولا
 • لوس
 • جافارا
 • شیرین
 • شیک
 • عسل
 • لطیف
 • نانی
 • نازی  اسم سگ ماده                 
 • ناز
 • نرم
 • نازک
 • نارنجی
 • راز
 • بربری
 • تازه
 • ساناز
 • باران
 • مرهم
 • متین
 • گیتی
 • فنچ
 • فندی
 • فنچی
 • فنچو
 • فنچول
 • فنجون
 • پانی
 • پفک
 • پمپم
 • صورتی
 • پینکی
 • پینک
 • پوپک
 • پوپو              
 • غر
 • پیزا  اسم سگ ماده
 • مرمریس
 • کوئین
 • ملکه
 • هنا
 • هنایی
 • هپی
 • صحرا
 • سبزه
 • شوکو
 • سمبل
 • گلگل
 • گلی
 • گیلی
 • کارامل
 • کلوچه
 • مربا
 • شادی
 • شادان
 • سایه
 • خورشید
 • قرطی
 • طلا
 • الماس
 • نسیم
 • نگین
 • مروارید
 • ماتیک
 • پلنگ
 • عشق                 
 • پسته  اسم سگ ماده
 • فندق
 • فسقل
 • زبلو
 • شانل
 • سفید
 • سفید برفی
 • مارال
 • منجوق
 • مرمر
 • گلرو
 • گوگولی
 • گوگوش
 • گلجان
 • خوشگل
 • پشماه
 • پشمال
 • پشمالو
 • پنبه
 • عروس
 • پیچک
 • هلو
 • هایلی
 • هملت            
 • هلیس
 • یخمک

اسم سگ ماده

مجله اینترنتی تحلیلک

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
2 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
숏컷
1 سال قبل

اسم های باحالی بود ولی به درد من نخورد میشه یه مقاله درباره اسم سگ ماده نژاد کوکر بزارید

1 سال قبل
پاسخ به  숏컷

سلام
ممنون از همراهی شما
بله حتما به زودی مطلب درخواستی شما رو داخل سایت قرار میدیم.

2
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x