ادبیات ادبیات و هنر گلستان سعدی

باب سوم گلستان سعدی / در فضیلت قناعت (قسمت چهارم)

باب سوم گلستان

در فضیلت قناعت – قسمت چهارم

رنجوریبیماری(۱) را گفتند: دلت چه می خواهد؟

گفت: آن که دلم چیزی نخواهد.

باب سوم گلستان

معده چو پُر گشت و شکم در خاست

سود ندارد همه اسباب راست

 


 

۱. بیماری

 

 

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  زنی تنها در آستانه فصلی سرد؛ به یاد فروغ فرخزاد

نوشته های مرتبط

استاد شفیعی کدکنی: در حق دهخدا کوتاهی کرده‌ایم

محمد زکی زاده

رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا (فصل دوم)

محمد زکی زاده

مغرور آموخته هایت نباش / مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی

دیدگاه خود را ثبت کنید