دوشنبه/ 10 مهر / 1402
اندیکاتور چیست و چه کاربردی در تحلیل دارد؟

آموزش تحلیل تکنیکال بورس

اندیکاتور چیست و چه کاربردی در تحلیل دارد؟

اندیکاتور چیست و چه کاربردی در تحلیل دارد؟

اندیکاتور چیست و چه کاربردی در تحلیل دارد؟…اندیکاتورها ابزاری هوشمند برای پیش‌بینی یا دنبال نمودن یک روند و یا اطلاع از حجم معاملات درحال انجام در نمودار قیمت ارز، سهام یا کالا و… هستند که با استفاده از فرمول‌های ریاضی و گاهاً بررسی تاریخچه نوسانات قیمت به نوعی راهنمای معامله‌گران در اعمال صحیح و به‌موقع معاملات آن‌ها می شود.

آموزش و نحوه استفاده از اندیکاتور استوک استیک (stochastic) در تحلیل

اندیکاتور استوک استیک از دو خط به نام های K% و D% تشکیل شده است. مرز ناحیه بیش خرید در این اسیلاتور عدد ۸۰ و مرز ناحیه بیش فروش عدد ۲۰ است. زمانی که هر دو خط آن بالای ۸۰ باشند در ناحیه اشباع خرید و زمانی که هر دو خط زیر ۲۰ باشند در ناحیه اشباع فروش به سر می بریم.

آموزش و نحوه استفاده از اندیکاتور بولینگر باند

آموزش و نحوه استفاده از اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands) در تحلیل

آموزش و نحوه استفاده از اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands) در تحلیل… این اندیکاتور توسط جان بولینگر (john bollinger) ابداع شد و از ترکیب یک میانگین متحرک و دو باند بالایی و پایینی تشکیل شده است.

باندهای بولینگر به صورت کانالی محدوده نوسانات قیمت را مشخص می‌نماید.

آموزش بورس

آموزش تحلیل تکنیکال: الگوی مثلث

الگوی مثلث از الگوهای کلاسیک به شمار می رود و دارای سه نوع متقارن، کاهشی و افزایشی می باشد. بعد از تکمیل این الگو انتظار ادامه روند را داریم.