همراهان عزیز بخش خیاطی مجله اینترنتی تحلیلک، در این پست به بررسی ایراد اندامی در بخش های مختلف الگو پرداخته و در ادامه به نحوه رفع ایراد اندامی های مطرح شده خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

 

نکات رفع ایراد اندامی در الگو

رفع ایراد اندامی شکم بزرگ

برای کسانی که شکم بزرگ دارند ۵ سانتی متر و کسانی که شکم معمولی دارند ۳ سانتی متر از جلو الگو اضافه می کنیم.

در پهلو مانند تصویر به صفر می رسانیم.

نکات رفع ایرادات اندامی در الگو

رفع ایراد اندامی گودی کمر

برای کسانی که گودی کمر دارند، از خط کمر قیچی می کنیم.

از خط کمر به مقدار گودی پایین می رویم و در پهلو به صفر می رسانیم. سپس از خط کمر قیچی می کنیم و می بندیم.

سپس برای جبران این عمل و برای اینکه پشت لباس کوتاه نشود مقداری که گودی گرفته ایم را از پایین الگو اضافه می کنیم و در پهلو به صفر می رسانیم.

photo 2019 08 19 11 53 52رفع ایراد اندامی بالاتنه بلند

برای کسانی که بالاتنه بلند دارند، یعنی خط کمر سر جای خود قرار نگرفته است و بالاتر از آرنج است. خط کمر را برش زده و ۲ سانتی متر اوزمان می دهیم.

این کار را هم در الگوی جلو و هم در الگوی پشت انجام می دهیم.

نکات رفع ایرادات اندامی در الگو

رفع ایراد اندامی بالاتنه کوتاه

برای کسانی که بالاتنه کوتاه دارند، یعنی خط کمر سر جای خود قرار نگرفته است و پایین تر از آرنج است. از خط کمر قیچی می کنیم. از خط کمر به بالا ۲ سانتی متر علامت می زنیم.

یک خط می کشیم و قسمت برش خورده از خط کمر را روی خط کشیده شده می گذاریم و می چسبانیم. (هم در جلو و هم در پشت)

نکات رفع ایرادات اندامی در الگو

سرشانه زیاد

برای لباس های جلو بسته از بازی یقه نیم سانتی متر داخل می رویم و به خط کمر به صفر می رسانیم. این کار برای این است که جلوی لباس قشنگ بایستد.

اگر در پرو پاترون سرشانه زیاد بود آن مقدار را از سرشانه کم می کنیم و در خط کارور به صفر می رسانیم. اگر کارور زیاد بود آن را از کارور به سمت سرشانه و حلقه به صفر می رسانیم.

photo 2019 08 19 11 53 22

 

مجله اینترنتی تحلیلک

اخبار داغ

آخرین مطالب

اسکرول به بالا