یکشنبه/ 25 مهر / 1400

شعر کودکانه گرگ و چوپان

شعر کودکانه گرگ و چوپان

شعر کودکانه گرگ و چوپان

گرگه کجاست؟ تو صحراست

منتظر بره و بزغاله هاست

چوپون کجاست؟ همین جاست

کنار گله ماست

چیکار داره؟ کار زیاد

مواظب گرگه نیاد

اگه یه وقت گرگه بیاد، چوپون ما چه میکنه؟

دمش رو قیچی میکنه

 

بیشتر بخوانید

 

مجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا