جمعه/ 30 مهر / 1400

قطعه از خون جوانان وطن لاله دمیده محمدرضا شجریان

متن آهنگ از خون جوانان وطن لاله دمیده

از خون جوانان وطن لاله دمیده /از ماتمِ سروِ قدشان، سرو خمیده
چه کج رفتاری ای چرخ / چه بدکرداری ای چرخ
سرِ کین داری ای چرخ / نه دین داری نه آیین داری ای چرخ!
نه دین داری، نه آیین داری ای چرخ!
از ابرِ کرم خطه ری رشک ختن شد / دلتنگ چو من مرغِ قفس بهر وطن شد
چه کج رفتاری ای چرخ / چه بدکرداری ای چرخ
سرِ کین داری ای چرخ / نه دین داری نه آیین داری ای چرخ!
نه دین داری نه آیین داری ای چرخ!
ای مرغِ سحر عشق ز پروانه بیاموز / کان سوخته را جان شد و آواز نیامد
این مدعیان در طلبش بی خبرانند / کانرا که خبر شد، خبری باز نیامد
از خونِ جوانانِ وطن لاله دمیده / از ماتمِ سروِ قدشان، سرو خمیده
چه کج رفتاری ای چرخ / چه بدکرداری ای چرخ
سرِ کین داری ای چرخ / نه دین داری نه آیین داری ای چرخ!

 

مجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا