عمومی

مداحی گریه کنید مادر ما بی پناه بود با صدای حسن عطایی

مداحی گریه کنید مادر ما بی پناه بود با صدای حسن عطایی - فاطمیه 99

گریه کنید مادر ما بی پناه بود

گریه کنید مادر ما بی گناه بود

میخونم مقتل و با خون جگر

چهل نفر به یک نفر

زده این روضه به سینه ها شرر

چهل نفر به یک نفر

کوچه پر شد از یه عده خیره سر

چهل نفر به یک نفر

یه مادر و دردسر و

یکی بگیره جلو چشم حیدر و

یه چادره شعله ور و بسوزه چادر می سوزه موی سر و

زهرا خودش برای علی یک سپاه بود

گریه کنید مادر ما بی گناه بود

مونده از خون روی چادرش اثر

چهل نفر به یک نفر

تازیانه و غلاف و میخ در

چهل نفر به یک نفر

ناموس حیدر و این همه خطر

چهل نفر به یک نفر

گریه کنید مادر ما بی پناه بود

گریه کنید مادر ما بی گناه بود

میخونم مقتل و با خون جگر

چهل نفر به یک نفر

زده این روضه به سینه ها شرر

چهل نفر به یک نفر

کوچه پر شد از یه عده خیره سر

چهل نفر به یک نفر

یه مادر و دردسر و

یکی بگیره جلو چشم حیدر و

یه چادره شعله ور و بسوزه چادر می سوزه موی سر و

زهرا خودش برای علی یک سپاه بود

گریه کنید مادر ما بی گناه بود

مونده از خون روی چادرش اثر

چهل نفر به یک نفر

تازیانه و غلاف و میخ در

چهل نفر به یک نفر

ناموس حیدر و این همه خطر

چهل نفر به یک نفر

مادر ما بی پناه بود

 

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  در محضر محتشم کاشانی / اهل ستم به پهلوی خیرالنسا زدند

نوشته های مرتبط

مداحی الحمدلله که مادرمی با صدای مهدی رسولی

مهدی مشهدی حسنی

نحوه نگهداری بهتر نان در فریزر

نویسنده

جوش شیرین چیست و چه استفاده هایی از آن می توان کرد؟

نویسنده

دیدگاه خود را ثبت کنید