آموزش تحلیل تکنیکال (الگوهای کندلی)۴

  • توسط هادی جنگجو
  • ۷ ماه قبل
  • دیدگاه غیر فعال شده است
کندل ستاره عصرگاهی

کندل ستاره ی عصرگاهی

این الگو از سه کندل تشکیل شده است و به عنوان تریگر و نشانه ای برای تغییر روند صعودی به نزولی مورد استفاده قرار میگیرد.

ستاره ی عصرگاهی در انتهای روند صعودی تشکیل می شود و باید دارای شرایط زیر باشد:

کندل اول: کندل سفید بزرگ

کندل دوم: کندل با بدنه ی کوچک خواه سفید باشد یا سیاه

کندل سوم: کندل سیاه که نفوذ خوبی در بدنه ی کندل اول دارد.

(کندل سفید: کندل با بدنه ی صعودی        کندل سیاه: کندل با بدنه ی نزولی)

به نمودار سهام سمگا توجه کنید که چگونه بعد از تشکیل الگوی ستاره ی عصرگاهی روند صعودی سهم به نزولی تغییر یافته است.

 

کندل ستاره عصرگاهی

کندل ستاره عصرگاهی

 

 

قبلی «
بعدی »