شنبه/ ۲ مرداد / ۱۴۰۰

دسته بندی: روانشناسی عمومی

نظریه ساختار شخصیت فروید

نظریه ساختار شخصیت فروید / نهاد، خود، فراخود از دیدگاه زیگموند فروید

نظریه ساختار شخصیت زیگموند فروید که با نهاد، خود و فراخود شناخته می‌شود در سال ۱۹۲۳ مطرح شد. نظریه شخصیت یکی از ارزشمندترین دستاوردهای زیگموند فروید در زمینه‌ی روانکاوی است، که به پیشرفت دانش روانشناسی پیرامون شخصیت‌شناسی انجامید. فروید ساختار شخصیت را دارای ۳ بخش نهاد، خود و فراخود می‌دانست. این سه عنصر در تعامل با یکدیگر، رفتارهای پیچیدهٔ انسانی را به وجود می‌آورند.

نظريه رشد رواني-جنسي زيگموند فرويد

نظریه مراحل رشد روانی-جنسی فروید پدر علم روانکاوی

هر نوزادی با توانایی‌های بسیار محدودی به دنیا می‌آید و برای رشد و پرورش احتیاج به محیطی غنی دارد که بتواند دلبستگی ایمن را تجربه کند و هم بتواند سایر نیازهایش را برطرف کند.
نظریه رشد روانی-جنسی زیگموند فروید چگونگی رشد شخصیت طی دوران کودکی را به خوبی توصیف می کند. همچنین این نظریه بر تجربیات اوایل زندگی که نقش زیادی در رشد شخصیت و زندگی فرد دارند تاکیید زیادی می کند.

نحوه برخورد با خیانت همسر طلاق يا ادامه زندگي مساله اين است

نحوه برخورد با خیانت همسر / طلاق یا ادامه زندگی مساله این است

مردان یا زنان بعد از آگاه شدن خیانت همسر خود رفتارهای متفاوتی را از خود بروز می دهند. بخشش خیانت و ادامه زندگی، درخواست طلاق، انتقام، ابراز خشونت، دعوا و سرزنش از برخوردهایی است که افراد در این زمان ها از خود نشان می دهند. سردرگمی، رنج روحی و جسمی افسردگی از مهم‌ترین آسیب هایی است که به فردی که مورد خیانت قرار گرفته وارد می شود.

خیانت همسر

خیانت همسر و انواع آن (قسمت اول)

خیانت همسر در قالب خیانت مرد به زن و خیانت زن به مرد صورت می گیرد. مسئله خیانت همسرها موضوعی بسیار دردناک و ناراحت کننده است و می تواند آسیب های جدی به پیکره خانواده وارد کند.

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی

روانشناسی بالینی بزرگترین شاخه رشته روان شناسی است. روانشناسی بالینی به تحقیق درباره ناسازگاری و ناتوانی ذهنی، تدریس در این رابطه و ارایه سایر خدمات برای فهمیدن، پیش بینی و کم کردن ناسازگاری و ناتوانی ذهنی می پردازد.

شاخه های روانشناسی 2

شاخه های روانشناسی (انواع روانشناس) قسمت دوم

روانشناسی مشاوره ای: فعالیت روانشناسان مشاوره ای مشابه روانشناسان بالینی است، با این تفاوت که آن ها هنگام حل مشکلات افراد روان درمانی انجام نمی دهند.
روانشناسی تحصیلی: روانشناسان تحصیلی مشکلات آموزشی، هیجانی، عاطفی و اجتماعی کودکان را ارزیابی و حل می کنند.

شاخه های روانشناسی 2

شاخه های روانشناسی (انواع روانشناس) قسمت اول

وسعت و عمق روانشناسی به قدری زیاد است که پرداختن به آن بسیار دشوار است.
از همین رو روانشناسی به شاخه هایی مهم و متمایز تقسیم شده که هدف تمام آن ها مطالعه ذهن و رفتار و بر طرف کردن مشکلات روانشناختی است.

معرفی کتاب «روانشناسی رشد» نوشته لورا برک

لورا برک در این کتاب به بررسی تحول انسان از لقاح تا مرگ پرداخته است. به علاوه، این کتاب بر دیدگاه عمر درمورد رشد و کمک های تعاملی زیست شناسی و محیط به انسان در حال رشد تاکید دارد.

دیدگاه های موجود در روانشناسی معاصر - دیدگاه رفتارگرایانه - دیدگاه زیست شناسانه - دیدگاه غریزی

دیدگاه های موجود در روانشناسی معاصر

رویکردهای مختلفی در مطالعه روانشناسی وجود دارد. پنج دیدگاه اصلی روانشناسی معاصرعبارتند از زیست شناسانه، رفتاری، شناختی، روانکاوانه، و ذهن گرایانه.

روانشناسی چیست؟

علم روانشناسی (تعریف، تاریخچه، اهداف)

روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنی است. ریشه های روانشناسی را می توان در سده های چهارم و پنجم میلاد در آثار فیلسوفان یونان باستان پیدا کرد، اما به طور علمی روانشناسی در سال ۱۸۷۹زمانی که ویلهلم وونت اولین آزمایشگاه روانشناسی را تاسیس کرد، زاده شد.

نظریه ساختار شخصیت فروید

نظریه ساختار شخصیت فروید / نهاد، خود، فراخود از دیدگاه زیگموند فروید

نظریه ساختار شخصیت زیگموند فروید که با نهاد، خود و فراخود شناخته می‌شود در سال ۱۹۲۳ مطرح شد. نظریه شخصیت یکی از ارزشمندترین دستاوردهای زیگموند فروید در زمینه‌ی روانکاوی است، که به پیشرفت دانش روانشناسی پیرامون شخصیت‌شناسی انجامید. فروید ساختار شخصیت را دارای ۳ بخش نهاد، خود و فراخود می‌دانست. این سه عنصر در تعامل با یکدیگر، رفتارهای پیچیدهٔ انسانی را به وجود می‌آورند.

نظريه رشد رواني-جنسي زيگموند فرويد

نظریه مراحل رشد روانی-جنسی فروید پدر علم روانکاوی

هر نوزادی با توانایی‌های بسیار محدودی به دنیا می‌آید و برای رشد و پرورش احتیاج به محیطی غنی دارد که بتواند دلبستگی ایمن را تجربه کند و هم بتواند سایر نیازهایش را برطرف کند.
نظریه رشد روانی-جنسی زیگموند فروید چگونگی رشد شخصیت طی دوران کودکی را به خوبی توصیف می کند. همچنین این نظریه بر تجربیات اوایل زندگی که نقش زیادی در رشد شخصیت و زندگی فرد دارند تاکیید زیادی می کند.

نحوه برخورد با خیانت همسر طلاق يا ادامه زندگي مساله اين است

نحوه برخورد با خیانت همسر / طلاق یا ادامه زندگی مساله این است

مردان یا زنان بعد از آگاه شدن خیانت همسر خود رفتارهای متفاوتی را از خود بروز می دهند. بخشش خیانت و ادامه زندگی، درخواست طلاق، انتقام، ابراز خشونت، دعوا و سرزنش از برخوردهایی است که افراد در این زمان ها از خود نشان می دهند. سردرگمی، رنج روحی و جسمی افسردگی از مهم‌ترین آسیب هایی است که به فردی که مورد خیانت قرار گرفته وارد می شود.

خیانت همسر

خیانت همسر و انواع آن (قسمت اول)

خیانت همسر در قالب خیانت مرد به زن و خیانت زن به مرد صورت می گیرد. مسئله خیانت همسرها موضوعی بسیار دردناک و ناراحت کننده است و می تواند آسیب های جدی به پیکره خانواده وارد کند.

روان شناسی بالینی

روان شناسی بالینی

روانشناسی بالینی بزرگترین شاخه رشته روان شناسی است. روانشناسی بالینی به تحقیق درباره ناسازگاری و ناتوانی ذهنی، تدریس در این رابطه و ارایه سایر خدمات برای فهمیدن، پیش بینی و کم کردن ناسازگاری و ناتوانی ذهنی می پردازد.

شاخه های روانشناسی 2

شاخه های روانشناسی (انواع روانشناس) قسمت دوم

روانشناسی مشاوره ای: فعالیت روانشناسان مشاوره ای مشابه روانشناسان بالینی است، با این تفاوت که آن ها هنگام حل مشکلات افراد روان درمانی انجام نمی دهند.
روانشناسی تحصیلی: روانشناسان تحصیلی مشکلات آموزشی، هیجانی، عاطفی و اجتماعی کودکان را ارزیابی و حل می کنند.

شاخه های روانشناسی 2

شاخه های روانشناسی (انواع روانشناس) قسمت اول

وسعت و عمق روانشناسی به قدری زیاد است که پرداختن به آن بسیار دشوار است.
از همین رو روانشناسی به شاخه هایی مهم و متمایز تقسیم شده که هدف تمام آن ها مطالعه ذهن و رفتار و بر طرف کردن مشکلات روانشناختی است.

معرفی کتاب «روانشناسی رشد» نوشته لورا برک

لورا برک در این کتاب به بررسی تحول انسان از لقاح تا مرگ پرداخته است. به علاوه، این کتاب بر دیدگاه عمر درمورد رشد و کمک های تعاملی زیست شناسی و محیط به انسان در حال رشد تاکید دارد.

دیدگاه های موجود در روانشناسی معاصر - دیدگاه رفتارگرایانه - دیدگاه زیست شناسانه - دیدگاه غریزی

دیدگاه های موجود در روانشناسی معاصر

رویکردهای مختلفی در مطالعه روانشناسی وجود دارد. پنج دیدگاه اصلی روانشناسی معاصرعبارتند از زیست شناسانه، رفتاری، شناختی، روانکاوانه، و ذهن گرایانه.

روانشناسی چیست؟

علم روانشناسی (تعریف، تاریخچه، اهداف)

روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنی است. ریشه های روانشناسی را می توان در سده های چهارم و پنجم میلاد در آثار فیلسوفان یونان باستان پیدا کرد، اما به طور علمی روانشناسی در سال ۱۸۷۹زمانی که ویلهلم وونت اولین آزمایشگاه روانشناسی را تاسیس کرد، زاده شد.

اسکرول به بالا