حکمت و فلسفه عارفانه

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی؛ مجلس دهم (قسمت اول)

شرح مراتب طهارت - علامه حسن زاده آملی

در ادامه سلسله مباحث شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی از رساله “وحدت از دیدگاه عارف و حکیم” علامه حسن زاده آملی به طرح قسمت دیگری از مجلس نهم در خصوص تطهیر قوه خیال یکی از اولیاء الهی می پردازیم.

 

استاد صمدی آملی (مجلس دهم شرح مراتب طهارت)

«بسم الله الرحمن الرحیم»

سخنی با حاضران

اولین و آخرین عرض ما به شما عزیزان این است که به خودتان بپردازید. ببینید که هستید و در کجا قرار دارید؟! نظام عالم نیز اولین و آخرین حرفش با ما این است که خود را دریابیم و ببینیم چه کاره ایم و باید به کجا برویم؟! تمام مقصود آفرینش نیز انسان است تا او بیاید و خود را بشناسد. فرزند جناب میر سید شریف در هنگام مرگ پدر از او خواست تا موعظه ای کند. او نیز فرمود: «فرزندم خودت را باش»، باید به جان خودت برسی. آنچه را که  از ما می خواهند همین است که ببینیم چه هستیم و چه می کنیم؟! آیا در طول شبانه روز اندوخته ای برای خود داریم یا نه؟! حسابی برای اعمالمان داریم یا نه؟! همانطور که دارائی مان را و مال بیرون از جانمان را شمارش می کنیم و به حساب می کشیم آیا جان خود را نیز حسابرسی می کنیم؟!

م10 ق1 300x169 - شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی؛ مجلس دهم (قسمت اول)

بیشتر بخوانید: شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی / مجلس نهم، قسمت هشتم

به تعبیر شریف حضرت آقا در رساله شریف الهی نامه«الهی تا کعبه وصلت فرسنگهاست و در راه خرسنگها، و این لنگ به مراتب کمتر از خرچنگ است. خرچنگ را گفتند: به کجا می روی؟ گفت: به چین و ماچین. گفتند: با این راه روش تو؟»

بخوانید!  حضور و مراقبت استاد صمدی آملی؛ مجلس دوم (ادب دعا در پیشگاه امام علیه السلام)/4

می خواهی با این بیچارگی ات ملکوت عالم را طی کنی؟! تویی که شبانه روز هیچ تکان نمی خوری می خواهی اهل باطن عالم شوی و سفرها کنی و آسمانها را طی کنی؟! اگر انسان حقیقتاً به خود بنگرد، می بیند که چقدر بیچاره است. تمام دانشمندان مادی و طبیعی درصدد فهم ظاهر عالمند و هر روز که به مکشوفاتشان افزوده می شود درمی یابند که در مقابل یک علمِ بی نهایت نظام عالم جاهلی بیش نیستند. مکشوفاتشان در مقابل مجهولات عالم به منزله نقطه ای است در مقابل بی نهایت. به تعبیر استاد عزیز روحی فداه این عمر نازنینمان را همینطور بسته بسته هدر می دهیم و چیزی گیرمان نمی آید.

ادامه دارد…

کتاب شرح مراتب طهارت از رساله “وحدت از دیدگاه عارف و حکیم” علامه حسن زاده آملی می باشد که توسط استاد صمدی آملی شرح داده شده است.

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

شرح دفتر دل علامه حسن زاده آملی : خاطره ای از جناب سید حیدر آملی

سوخته

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی ؛ مجلس هشتم (قسمت سوم)

سوخته

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس دوم (فاعل قابل می خواهد)

سوخته

دیدگاه خود را ثبت کنید