شرح مراتب طهارت

طهارت به عنوان اولین و ابتدائی ترین عمل و مرحله برای مراحل بعدی کمالات انسانی می باشد.

طهارت حاوی یک معنای ظاهری و یک معنای باطنی است. معنای ظاهری طهارت پاکی است ما قصد داریم که سلسله مباحث مربوط به معنای باطنی طهارت را تقدیم حضورتان کنیم.

اما طهارتِ ظاهری در سه بخش وضو و غسل و تیمم حاصل می شود و این طهارتی است که در فقه مطرح است و طهارت را در فقه برای این مطرح فرمودند که بدن انسان را از نجاست های ظاهری پاک کند چرا که فقه مربوط به بدن طبیعی و اعمال قالبیه آن همانند نماز و روزه و احکام شرعی است.

انسان با انجام این طهارت به مقام تجلیه میرسد و تجلیه مربوط به بدن و ظاهر انسان است و مطابق این طهارت و قوانین شرع، انسان آراسته می شود.

لذا طهارت و قوانین و احکام شرعیه باید در متن انسان و اجتماع پیاده شود تا هر دو را تجلیه نماید.

وضو

شاخصه مرتبه طهارت را وضو تشکیل می دهد در روایتی آمده است که { الوضوءُ نورٌ } یعنی وضو گرفتن نور است و در روایتی دیگر آمده اگر شخصی با وضو باشد و قبل از اینکه وضویش باطل شود وضوی دیگر بگیرد او نور بر نور افزوده است که: { الوضوءُ علی الوضوءُ نورٌ علی نور } برای اینکه بحث وضو و طهارت را دنبال کنیم نکته سیصد و شصت و پنج از کتاب هزار و یک نکته علامه حسن زاده آملی روحی فداء را مطرح می کنیم که این نکته خود سری ار اسرار وضو گرفتن و طهارت می باشد.

بخوانید!
شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی ؛ مجلس پنجم (قسمت چهارم)

در این کتاب شریف حدیثی از جناب رسول اکرم { صلی الله علی محمد و آل محمد } نقل شده که حضرت فرمود: امت من از اثر دست و روی شستن روی سپید و دست و پای سپید باشند. بدان که ایزد تعالی چون نماز را واجب کرد نخواست که بندگان وی به دنیا آلوده، به خدمت آیند، ایشان را فرمود که وضو کنند و با این چهار عضو مخصوص کرد. زیرا که آدم اول روی به درخت گندم کرد و به پای رفت و به دست از درخت گندم باز کرد و بر سر نهاد و بر حوا آمد. ایزد (عز اسمه)  این چهار عضو گنهکار را بفرمود: شستن به گاه خدمت.

جناب رسول الله فرمود خداوند وقتی نماز را واجب کرد دید که بندگانش آلوده اند لذا دستور داد که طهارت کنند و قبل از ورود به نماز اول روشن گردند و سپس وارد منطقه روشنایی نماز شوند چرا که نماز پاک است و روشن و حقیقتش تماماً طهارت است و کسی که وضو و طهارت ندارد تاریک است و تاریکی حق ملاقات با روشنایی نماز را ندارد.

نتیجه برای طهارت اینکه:

انسان با وضو گرفتن نورانی می شود و خود را برای ورود در منطقه نورانی دیگری به نام نماز آماده می سازد.

 

برگرفته از کتاب شرح مراتب طهارت (جلد ۱) استاد صمدی آملی

مجله اینترنتی تحلیلک

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید