قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۸

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۸: حذف شد. (۱)

 


توضیحات:

  1. به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ماده (۲۸) قانون و تبصره آن حذف شد.
    “ماده۲۸ مشمولین مالیات بر ارث مکلف ­اند ،مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی‌الحساب پرداخت و رسید‌ دریافت دارند.
    تبصره – اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است پس از رسیدگی و قطعی شدن مالیات، و پرداخت آن مفاصا حساب مالیاتی را حداکثر ظرف مهلت یک هفته طبق مقررات این قانون صادر و به ذ‌ینفع تسلیم نماید.”

 

 

مجله اقتصادی تحلیلک (قوانین مالیاتی)

نوشته های مرتبط

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۱۹

محمد مهدیان

بخشنامه مالیاتی ابلاغ قانون اصلاح بند (ه) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۴۵

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید