قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۹

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۹: حذف شد. (۱)

 


توضیحات:.

  1. به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­ های مستقیم ، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ماده (۲۹) قانون حذف شد.
    “ماده ۲۹ قانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور اجرای صحیح مقررات مالیات بر ارث، دفتر مرکزی ارث را در تهران تشکیل دهد. ‌ادارات امور مالیاتی‌ مکلف­اند اظهارنامه‌های دریافتی را ظرف مدت یک هفته پس از دریافت به دفتر مذکور ارسال نمایند. دفتر مرکزی ارث اظهارنامه‌های واصله را ثبت و ممهور و ظرف یک ماه جهت اقدامات قانونی بعدی به اداره امور مالیاتی مربوط اعاده خواهد نمود.
    ‌در صورتی که برای یک متوفی اظهارنامه‌های متعددی واصل شده باشد، دفتر مرکزی ارث اظهارنامه‌های مذکور را به اداره امور مالیاتی که اولین اظهارنامه را‌ به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به سایر ادارات امور مالیاتی ذیربط اعلام خواهد نمود.”

 

مجله اقتصادی تحلیلک (قوانین مالیاتی)

نوشته های مرتبط

تفاوت اظهارنامه مالیاتی و فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۷۰

محمد مهدیان

مباحثی پیرامون معافیت مالیاتی ماده ۵۷ ق.م.م اجاره املاک

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید