راهکارهای مالیاتی مالیات

رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل چه زمانی صورت می پذیرد؟

مهلت رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی مشاغل (مرور زمان)

برای برخی از صاحبان مشاغل که هر ساله در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود اقدام می نمایند، این سؤال مطرح می گردد که رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی و تعیین مالیات عملکرد آنها چه زمانی صورت می پذیرد؟ پاسخ این پرسش بستگی به عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، ارائه اظهارنامه مالیاتی و یا تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م دارد که در این مطلب به حالت تسلیم اظهارنامه مالیاتی می پردازیم.

 

مهلت رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی مشاغل (مرور زمان)

غالباً رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل نسبت به موارد عدم تسلیم اظهارنامه از اولویت بالاتری میان ادارات امور مالیاتی برخوردار بوده که دلیل آن فرصت رسیدگی بسیار محدود برای این دسته از پرونده هاست. بر اساس قانون مالیات های مستقیم، ادارات امور مالیاتی و کارگروه رسیدگی موظفند ظرف حداکثر یک سال از پایان مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل، نسبت به رسیدگی اظهارنامه ها، صدور برگ تشخیص و یا برگ قطعی (در صورت تأیید اظهارنامه در زمان رسیدگی) و تعیین مالیات آنها اقدام نمایند.

از آنجایی که این فرصت محدود (که تحت عنوان مرور زمان شناخته می شود) در شرایط عادی تمدید نمی گردد (شرایط غیر عادی همچون شیوع کرونا و تصمیم ستاد ملی کرونا) و در صورت عدم رسیدگی تا پایان این مهلت، اظهارنامه ارائه شده قطعی تلقی شده و مشمول مرور زمان می گردد، بنابراین ادارات امور مالیاتی حداکثر در این محدوده زمان مشخص شده بایستی اقدامات مذکور برای رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی ارائه شده را به سرانجام رسانند.

با شروع روند رسیدگی، اولویت ادارات امور مالیاتی توجه و رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی پرونده های مهم و بزرگ است که قطعاً از نظر میزان مالیات تفاوت زیادی با سایر پرونده های سازمان دارد. پس از آن اما عموماً تفاوت چندانی میان اظهارنامه ها نبوده و بنا به تشخیص کارگروه رسیدگی و یا مواردی همچون درخواست مؤدیان مالیاتی، اولویت و نوبت رسیدگی تعیین می شود.

بخوانید!  شرایط مشمول شدن و ضوابط مرور زمان مالیاتی

 

رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی مشاغل در طرح جامع مالیاتی

آنچه در اصلاحات اخیر قانون مالیات های مستقیم و همچنین اجرای طرح جامع مالیاتی مطرح است، تعیین مالیات عملکرد بر اساس اسناد و مدارک، اطلاعیه های مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، اطلاعات حساب های بانکی و دستگاه های پوز مورد استفاده برای فعالیت شغلی مورد بحث بوده و رسیدگی علی الرأسی وجود نخواهد داشت.

بر این اساس، در آینده ای نه چندان دور تمرکز سازمان امور مالیاتی به روی قطعی سازی اظهارنامه های مالیاتی ارائه شده خواهد بود مگر مطابق اطلاعات و اسناد به دست آمده فوق الذکر، درآمد واقعی صاحبان مشاغل و یا هر منبع مالیاتی دیگر، مبلغی بیشتر از ابرازی آنها در اظهارنامه باشد.

البته این مسائل و به طور کلی اجرای طرح جامع مالیاتی تغییری در مهلت رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی ایجاد نکرده و تا زمانی که در مواد قانون مالیات های مستقیم اصلاحی صورت نپذیرد این محدوده مرور زمان پابرجا خواهد بود.

 

زمان مراجعه مؤدیان مالیاتی

بر اساس مطالب اشاره شده، اظهارنامه های مالیاتی صاحبان مشاغل یک به یک وارد مرحله رسیدگی خواهد شد و این امر از طریق ارسال پیامک، تماس تلفنی و ارائه دعوتنامه اسناد و مدارک در محل کار و یا سکونت و یا حتی ادارات مالیاتی به اطلاع مؤدیان خواهد رسید.

نکته قابل ذکر دیگر اینکه غالباً شروع مراحل رسیدگی به اظهارنامه های یک سال مالیاتی به دلیل انجام امور اداری همچون بارگذاری در سامانه ها، جابجایی نیروهای سازمانی، تعیین ضرایب و … چند ماه پس از تسلیم اظهارنامه صورت می پذیرد، لذا نیازی به مراجعه زودهنگام وجود ندارد.

بخوانید!  رسیدگی به فرم تبصره ماده 100 ق.م.م چه زمانی صورت می پذیرد؟

 

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

مالیات مقطوع عملکرد ۱۳۹۸ مشاغل در قالب فرم تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م

محمد مهدیان

فراخوان مشمولان مرحله هشتم اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده

محمد مهدیان

آشنایی برگه‌های مالیاتی – برگ تشخیص مالیات عملکرد سامانه سنتی مشاغل

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید