راهکارهای مالیاتی مالیات

دلایل عدم پذیرش درخواست تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م عملکرد ۱۳۹۸ (بخش دوم)

عدم پذیرش درخواست تبصره ماده 100 ق.م.م

در مطلب گذشته به بررسی دلایل عدم پذیرش درخواست استفاده از مالیات مقطوع عملکرد ۱۳۹۸ صاحبان مشاغل در راستای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم پرداختیم و ۲ مورد از آنها را نیز شرح دادیم. در ادامه این بررسی و در این مطلب قصد داریم تا شما عزیزان را با ۲ مورد دیگر از دلایل عدم پذیرش فرم های تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م صاحبان درآمد مشاغل بر اساس دستورالعمل ماده قانونی مذکور آشنا کنیم.

 

عدم استفاده از دستگاه های کارتخوان ثبت شده توسط صاحبان مشاغل

بر اساس دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی، اسفند ماه ۱۳۹۸ آخرین مهلت ثبت و استفاده از دستگاه های کارتخوان برای برخی از صاحبان مشاغل بوده که به دلیل  شیوع بیماری کرونا این مهلت تمدید گردیده است. تمدید این مهلت به معنای سلب مسئولیت از این دسته صاحبان مشاغل نبوده است. بنابراین در شیوه نامه اجرایی دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م قید شده، در صورتی که مدارکی به دست آید که نشان دهد صاحبان مشاغل مذکور نسبت به ثبت دستگاه های کارتخوان در سامانه های سازمان امور مالیاتی اقدام نموده اما نسبت به استفاده از آن اقدام نکرده باشند، این امر از جمله موارد عدم پذیرش درخواست مالیات مقطوع در راستای تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م خواهد بود. هر چند دستیابی به این اسناد و مدارک عموماً توسط ادارات امور مالیاتی به سختی امکان پذیر است و غالباً به جهت عدم دسترسی به اسناد مذکور اثبات آن نیز دشوار است، بنابراین در عمل احتمال کمتری به جهت رد درخواست تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م بر اساس این حالت وجود دارد.

بخوانید!  دلایل عدم پذیرش درخواست تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم عملکرد 1398

 

عدم پذیرش درخواست تبصره ماده ۱۰۰ به جهت عدم رعایت ضوابط مشمولین نرخ صفر

یکی از مبهم ترین موارد رد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، مغایرت بند ۱-۱ این دستورالعمل با شرایط کلی این ماده قانونی است.

در ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم ذکر شده است: “سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل … از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و … ” که به معنی تعیین مالیات مقطوع بدون نیاز به نگهداری اسناد و مدارک است.

از سوی دیگر اما در بند ۱-۱ دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م آمده است: “صاحبان مشاغلی که بر مبنای موضوع فعالیت و یا استقرار محل فعالیت با دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح در عملکرد سال ۱۳۹۷ مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی بوده اند، مشروط به حفظ ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی در طی سال ۱۳۹۸، می توانند از مزایای این دستورالعمل استفاده نموده و عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر موجب لغو معافیت آنها نخواهد شد.” که بر این اساس هرچند این گونه اشخاص را از ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کرده است اما “مشروط به حفظ ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی در طی سال ۱۳۹۸” به منزله درج صحیح میزان فروش/درآمد در فرم تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م بر اساس اسناد و مدارک و ارائه آنها است.

بر اساس تبصره ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم: “ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید … شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین است …”

بخوانید!  دلایل عدم پذیرش درخواست تبصره ماده 100 ق.م.م عملکرد 1398 (بخش پایانی)

بنابر موارد فوق، هرچند بر اساس تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م اشخاصی که امکان استفاده از این مالیات مقطوع را دارند نیازی به نگهداری اسناد و مدارک درآمد هزینه ای ندارند اما حفظ ضوابط مشمولین نرخ صفر بر اساس دستورالعمل اجرای تبصره ماده ۱۰۰ لازمه بهره مندی این اشخاص از مالیات مقطوع در راستای توافق مذکور است و عدم رعایت آن منجر به عدم پذیرش درخواست های مؤدیان مالیاتی مشمول نرخ صفر خواهد شد.

لازم به ذکر است که غالباً در زمان بررسی درخواست های تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م جزئیات این امر کمتر مورد توجه قرار می گیرد و اسناد و مدارکی از صاحبان درآمد مشمول نرخ صفر و … درخواست نمی گردد اما درج فروش صفر و یا فروشی با اعداد بسیار کمتر از عدد واقعی که مورد توجه مأموران مالیاتی قرار گیرد، باعث عدم پذیرش درخواست مذکور شده و مالیات عملکرد این اشخاص مشابه پرونده های فاقد اظهارنامه مالیاتی و بدون لحاظ کردن نرخ صفر مالیاتی در کارگروه رسیدگی، تعیین خواهد شد.

 

دلایل عدم پذیرش درخواست تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم عملکرد ۱۳۹۸ ادامه دارد …

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۵۸

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۳۰

محمد مهدیان

اصلاح بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۰ موضوع دادنامه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید