قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۴۳

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۴۳: حذف شد. (۱)


توضیحات:

  1. .به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم ، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ماده ۳۵ حذف شد.
    ماده ۴۳ قانون مالیات های مستقیم در صورتی که بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد (۳۴ و ۳۶) این قانون تخلف ‌نمایند، علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات، و جرایم متعلق مسئولیت تضامنی دارند، مشمول‌ جریمه‌ای معادل پنج درصد(۵%) قیمت مال نیز خواهند بود. در مورد بانکها و شرکتهای دولتی و موسسات دولتی، متخلف و شرکاء و معاونان وی در‌تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت.”

مجله اقتصادی تحلیلک (قوانین مالیاتی)

بخوانید!  نحوه تعیین مالیات اینفلوئنسر‌ها/ فعالیت تبلیغاتی مشمول مالیات می شود

نوشته های مرتبط

دلایل عدم پذیرش درخواست تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م عملکرد ۱۳۹۸ (بخش دوم)

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۶۵

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۳۰

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید