قانون مالیات های مستقیم مالیات

ماده ۱ قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱ قانون مالیات های مستقیم

 

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱ : اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:

۱- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

۳- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.

۴- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

۵- هر شخص غیر ایرانی( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی(که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند.

 

بیشتر بخوانید: بحثی پیرامون ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم و نکات مربوطه

 

مجله اقتصادی تحلیلک (قوانین مالیاتی)

بخوانید!  بحثی پیرامون ماده 1 قانون مالیات های مستقیم و نکات مربوطه

نوشته های مرتبط

بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنش های بانکی

محمد مهدیان

بخشنامه مالیاتی در خصوص بخشودگی جرایم قابل بخشش ق.م.م و مالیات بر ارزش افزوده

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۶۴

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید