مجله اینترنتی تحلیلک

یکشنبه/ 31 تیر / 1403
Search
Close this search box.
50 فیلم برتر IMDb

۵۰ فیلم برتر IMDb

همراهان عزیز مجله اینترنتی تحلیلک در این مطلب آخرین لیست از 50 فیلم برتر IMDb را برای شما آورده ایم. امیدواریم که با دیدن این فیلم ها و انیمیشن های زیبا لحظات خوبی را سپری کنید.

۵۰ فیلم برتر IMDb

همراهان عزیز مجله اینترنتی تحلیلک در این مطلب آخرین لیست از ۵۰ فیلم برتر IMDb را برای شما آورده ایم. امیدواریم که با دیدن این فیلم ها و انیمیشن های زیبا لحظات خوبی را سپری کنید.

50 فیلم برتر IMDb
۵۰ فیلم برتر IMDb

۵۰ فیلم برتر IMDb

The Shawshank Redemption

۵۰ فیلم برتر IMDb

۱. The Shawshank Redemption (1994)

فیلم رستگاری در شاوشنک The Shawshank Redemption با امتیاز  ۹.۲ در جایگاه نخست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم رستگاری در شاوشنک ۱۹۹۴ ( The Shawshank Redemption )

The Godfather (1972

۲. The Godfather (1972)

فیلم ماندگار پدرخوانده The Godfather با امتیاز ۹.۲ در جایگاه دوم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم پدرخوانده ۱۹۷۲ ( The Godfather )

The Dark Knight (2008

۳. The Dark Knight (2008)

فیلم شوالیه تاریکی The Dark Knight با امتیاز ۹.۰ در جایگاه سوم قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم شوالیه تاریکی ۲۰۰۸ ( The Dark Knight )

۵۰ فیلم برتر IMDb

The Godfather: Part II

۴. The Godfather: Part II (1974)

قسمت دوم فیلم پدرخوانده The Godfather: Part II با امتیاز ۹.۰ در جایگاه چهارم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم پدرخوانده قسمت دوم ۱۹۷۴ ( the godfather part ii )

12 Angry Men

۵. ۱۲Angry Men (1957)

فیلم دوازده مرد خشمگین ۱۲Angry Men با امتیاز ۹.۰ در جایگاه پنجم قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم ۱۲ مرد خشمگین ۱۹۵۷ ( ۱۲ Angry Men )

۵۰ فیلم برتر IMDb

Schindler's List

۶. Schindler’s List (1993)

فیلم درخشان فهرست شیندلر Schindler’s List با امتیاز ۸.۹ در جایگاه ششم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم فهرست شیندلر ۱۹۹۳ ( Schindler’s List )

The Lord of the Rings: The Return of the King
۵۰ فیلم برتر IMDb

۷. The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)

فیلم ارباب حلقه ها: بازگشت پادشاه The Lord of the Rings: The Return of the King با امتیاز ۸.۹ در جایگاه هفتم قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم ارباب حلقه ها: بازگشت پادشاه ۲۰۰۳ ( the lord of the rings: the return of the king )

Pulp Fiction

۸. Pulp Fiction (1994)

فیلم بی نظیر و ماندگار داستان عامه پسند Pulp Fiction با امتیاز ۸.۹ در جایگاه هشتم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم داستان عامه پسند ۱۹۹۴ ( pulp fiction )

۵۰ فیلم برتر IMDb

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
۵۰ فیلم برتر IMDb

۹. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

فیلم ارباب حلقه ها: یاران حلقه The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring با امتیاز ۸.۸ در جایگاه نهم قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم ارباب حلقه ها: یاران حلقه ۲۰۰۱ ( the lord of the rings: the fellowship of the ring )

The Good, the Bad and the Ugly

۱۰. The Good, the Bad and the Ugly (1966)

فیلم خوب، بد و زشت The Good, the Bad and the Ugly با امتیاز ۸.۸ در جایگاه دهم قرار دارد.

۵۰ فیلم برتر IMDb

Forrest Gump

۱۱. Forrest Gump (1994)

فیلم ماندگار فارست گامپ Forrest Gump با امتیاز ۸.۸ در جایگاه یازدهم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم فارست گامپ ۱۹۹۴ ( Forrest Gump )

Fight Club
۵۰ فیلم برتر IMDb

۱۲. Fight Club (1999)

فیلم باشگاه مشت زنی Fight Club با امتیاز ۸.۸ در جایگاه دوازدهم قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم باشگاه مبارزه ۱۹۹۹ ( Fight Club )

۵۰ فیلم برتر IMDb

Inception

۱۳. Inception (2010)

فیلم تلقین یا اینسپشن Inception با امتیاز ۸.۷ در جایگاه سیزدهم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید:

معرفی فیلم تلقین ۲۰۱۰ ( Inception )

بررسی و آنالیز رنگ فیلم اینسپشن (inception)

The Lord of the Rings: The Two Towers

۱۴. The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)

فیلم ارباب حلقه ها: دو برج The Lord of the Rings: The Two Towers با امتیاز ۸.۷ در جایگاه چهاردهم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم ارباب حلقه ها: دو برج ۲۰۰۲ ( the lord of the rings: the two towers )

Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980

۱۵. Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back (1980)

فیلم جنگ ستارگان – امپراتوری ضربه می زند Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back با امتیاز ۸.۷ در رتبه ۱۵ این لیست قرار دارد.

۵۰ فیلم برتر IMDb

The Matrix (1999
۵۰ فیلم برتر IMDb

۱۶. The Matrix (1999)

فیلم ماتریکس The Matrix با امتیاز ۸.۷ در رتبه شانزدهم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم ماتریکس ۱۹۹۹ ( the matrix )

Goodfellas

۱۷. Goodfellas (1990)

فیلم رفقای خوب Goodfellas با امتیاز ۸.۷ در رتبه هفدهم این لیست قرار دارد.

One Flew Over the Cuckoo's Nest

۱۸. One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975)

فیلم دیوانه از قفس پرید One Flew Over the Cuckoo’s Nest با امتیاز ۸.۶ در رتبه هجدهم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم دیوانه از قفس پرید ۱۹۷۵ ( One Flew Over the Cuckoo’s Nest )

۵۰ فیلم برتر IMDb

Se7en
۵۰ فیلم برتر IMDb

۱۹. Se7en (1995)

فیلم هفت Se7en با امتیاز ۸.۶ در رتبه نوزدهم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم هفت ۱۹۹۵ ( seven )

Seven Samurai

۲۰. Seven Samurai (1954)

فیلم هفت سامورایی Seven Samurai با امتیاز ۸.۶ در رتبه بیستم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم هفت سامورایی ۱۹۵۴ ( Seven Samurai )

۵۰ فیلم برتر IMDb

It's a Wonderful Life

۲۱. It’s a Wonderful Life (1946)

فیلم ماندگار چه زندگی شگفت انگیزی It’s a Wonderful Life با امتیاز ۸.۶ در رتبه بیست و یکم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: فیلم چه زندگی شگفت انگیزی ۱۹۴۶ (it’s wonderful life)

The Silence of the Lambs

۲۲. The Silence of the Lambs (1991)

فیلم سکوت بره ها The Silence of the Lambs نیز با امتیاز ۸.۶ در جایگاه بیست و دوم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم سکوت بره ها ۱۹۹۱ ( The Silence of the Lambs )

Saving Private Ryan

۲۳. Saving Private Ryan (1998)

فیلم نجات سرباز رایان Saving Private Ryan با امتیاز ۸.۶ در رتبه بیست و سوم قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم نجات سرباز رایان ۱۹۹۸ ( Saving Private Ryan )

۵۰ فیلم برتر IMDb

City of God
۵۰ فیلم برتر IMDb

۲۴. City of God (2002)

فیلم شهر خدا City of God با امتیاز ۸.۶ در رتبه بیست و چهارم قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم شهر خدا ۲۰۰۲ ( City of God )

Life Is Beautiful

۲۵. Life Is Beautiful (1997)

فیلم ماندگار و بی نظیر زندگی زیباست Life Is Beautiful نیز با امتیاز ۸.۶ در جایگاه بیست و پنجم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم زندگی زیباست ۱۹۹۷ ( life is beautiful )

۵۰ فیلم برتر IMDb

The Green Mile

۲۶. The Green Mile (1999)

فیلم خاطره انگیز مسیر سبز The Green Mile نیز با امتیاز ۸.۶ در جایگاه بیست و ششم قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم مسیر سبز ۱۹۹۹ ( The Green Mile )

Star Wars (1977

۲۷. Star Wars (1977)

فیلم جنگ ستارگان: امیدی تازه Star Wars که مربوط به سال ۱۹۷۷ است، با امتیاز ۸.۶ در جایگاه بیست و هفتم قرار دارد.

Interstellar
۵۰ فیلم برتر IMDb

۲۸. Interstellar (2014)

فیلم ماندگار و بی نظیر در میان ستارگان Interstellar نیز با امتیاز ۸.۶ در جایگاه بیست و هشتم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم در میان ستارگان ۲۰۱۴ ( Interstellar )

۵۰ فیلم برتر IMDb

Terminator 2: Judgment Day (1991)

۲۹. Terminator 2: Judgment Day (1991)

فیلم نابودگر ۲ : روز داوری Terminator 2: Judgment Day نیز با امتیاز ۸.۵ در جایگاه بیست و نهم قرار دارد.

Back to the Future

۳۰. Back to the Future (1985)

فیلم بازگشت به آینده Back to the Future با امتیاز ۸.۵ در جایگاه سی ام این لیست قرار دارد.

۵۰ فیلم برتر IMDb

Spirited Away

۳۱. Spirited Away (2001)

انیمه شهر اشباح Spirited Away نیز با امتیاز ۸.۵ در جایگاه سی و یکم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی انیمه شهر اشباح (Spirited Away)

Psycho
۵۰ فیلم برتر IMDb

۳۲. Psycho (1960)

فیلم روانی Psycho اثر آلفرد هیچکاک نیز با کسب امتیاز ۸.۵ در جایگاه سی و دوم قرار دارد.

The Pianist

۳۳. The Pianist (2002)

فیلم درخشان پیانیست The Pianist با امتیاز ۸.۵ در جایگاه سی و سوم این لیست قرار دارد.

۵۰ فیلم برتر IMDb

Léon: The Professional
۵۰ فیلم برتر IMDb

۳۴. Léon: The Professional (1994)

فیلم درخشان لئون حرفه ای Léon: The Professional با امتیاز ۸.۵ در جایگاه سی و چهارم قرار دارد.

Parasite

۳۵. Parasite (2019)

فیلم انگل Parasite با امتیاز ۸.۵ در جایگاه سی و پنجم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم انگل ۲۰۱۹ ( Parasite )

۵۰ فیلم برتر IMDb

The Lion King (1994

۳۶. The Lion King (1994)

انیمیشن شیر شاه The Lion King که محصول سال ۱۹۹۴ است، نیز با امتیاز ۸.۵ در جایگاه سی و ششم قرار دارد.

۵۰ فیلم برتر IMDb

Gladiator

۳۷. Gladiator (2000)

فیلم گلادیاتور Gladiator با امتیاز ۸.۵ در جایگاه سی و هفتم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم گلادیاتور ۲۰۰۰ ( Gladiator )

American History X (1998

۳۸. American History X (1998)

فیلم تاریخ مجهول آمریکا American History X نیز با امتیاز ۸.۵ در جایگاه سی و هشتم قرار دارد.

۵۰ فیلم برتر IMDb

The Usual Suspects (1995

۳۹. The Usual Suspects (1995)

فیلم مظنونین همیشگی The Usual Suspects نیز با امتیاز ۸.۵ در جایگاه سی و نهم قرار دارد.

The Departed
۵۰ فیلم برتر IMDb

۴۰. The Departed (2006)

فیلم مردگان (رفتگان) The Departed نیز با کسب امتیاز ۸.۵ در جایگاه چهلم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم مردگان ۲۰۰۶ ( The Departed )

۵۰ فیلم برتر IMDb

The Prestige

۴۱. The Prestige (2006)

فیلم پرستیژ یا حیثیت The Prestige نیز با امتیاز ۸.۵ در جایگاه چهل و یکم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم پرستیژ ۲۰۰۶ ( The Prestige )

Casablanca

۴۲. Casablanca (1942)

فیلم کازابلانکا Casablanca با امتیاز ۸.۵ در جایگاه چهل و دوم قرار دارد.

۵۰ فیلم برتر IMDb

Whiplash

۴۳. Whiplash (2014)

فیلم ویپلش یا شلاق Whiplash با امتیاز ۸.۵ در جایگاه چهل و سوم این لیست قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم ویپلش ۲۰۱۴ ( whiplash )

۵۰ فیلم برتر IMDb

The Intouchables

۴۴. The Intouchables (2011)

فیلم طرد شدگان The Intouchables با امتیاز ۸.۵ در جایگاه چهل و چهارم قرار دارد.

بیشتر بخوانید: معرفی فیلم طردشدگان ۲۰۱۱ ( The Intouchables )

Modern Times (1936
۵۰ فیلم برتر IMDb

۴۵. Modern Times (1936)

فیلم عصر جدید Modern Times چارلی چاپلین نیز با امتیاز ۸.۵ در جایگاه چهل و پنجم این لیست قرار دارد.

۵۰ فیلم برتر IMDb

Once Upon a Time in the West

۴۶. Once Upon a Time in the West (1968)

فیلم روزی روزگاری در غرب Once Upon a Time in the West با امتیاز ۸.۵ در جایگاه چهل و ششم قرار دارد.

Hara-Kiri 1962

۴۷. Hara-Kiri (1962)

فیلم هاراکیری Hara-Kiri با امتیاز ۸.۵ در جایگاه چهل و هفتم قرار دارد.

۵۰ فیلم برتر IMDb

Grave of the Fireflies (1988

۴۸. Grave of the Fireflies (1988)

انیمیشن گورستان کرم های شب تاب Grave of the Fireflies با امتیاز ۸.۵ در جایگاه چهل و هشتم قرار دارد.

۵۰ فیلم برتر IMDb

Alien (1979
۵۰ فیلم برتر IMDb

۴۹. Alien (1979)

فیلم بیگانه Alien محصول سال ۱۹۷۹ با امتیاز ۸.۴ در جایگاه چهل و نهم این لیست قرار دارد.

Rear Window

۵۰. Rear Window (1954)

فیلم پنجره عقبی (پشتی) Rear Window آلفرد هیچکاک با امتیاز ۸.۴ در جایگاه پنجاهم این لیست قرار دارد.

 

بیشتر بخوانید:

 

مجله اینترنتی تحلیلک

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x